Аутоспорт

  • През 2011 г. отдел „Смазочни материали“ създаде Състезателен отбор NISOTEC с цел да окаже подкрепа на Душан Боркович, състезател по планински изкачвания, класирал се 3-ти на първото си участие в Европейската купа за планински изкачвания на ФИА.

  • 2012 г., Състезателният отбор Душан Боркович – NISOTEC стана европейски шампион по планински изкачвания, а NISOTEC зае водещата позиция на местния пазар.