История

2009 г.    С решението на генералния директор на НИС, Кирил Кравченко от 12/11/2009, оформен е бизнес със смазочни вещества в НИС. По този начин брендът  NISOTEC, който се явява на пазара в Сърбия през 2008 година като резултат на рибрендинг на  NOVOLIN, който е произвеждала Нефтната рафинерия Нови Сад ,след загуба на лиценцията TEXACO, отново става актуален.

2010 г. Е оформен качествен екип от експерти, направен е подробен анализ на пазара на смазочни вещества в Сърбия и Региона и приета е нова пазарно ориентирана стратегия. Отворени са нови канали на продажба и развити са нови продукти и нова гама. Подписан е договор с Gazpromneft Lubricant за дистрибуция на G-Energy масла на регионалния пазар. С бредна G-Energy, НИС навлиза на пазара  в премиум сегмента.

Продуктите NISOTEC получиха 10 медала за качество както и шампионската купа за изключително качество на Новосадслия международен селскостопански панаир .

Брендът NISOTEC през 2010 стана генерален спонсор на Душан Боркович, който приключи състезателския сезон като европейски вицешампион в автомобилно състезание по планинско изкачване и в генералното лкласиране. Оформен е и NISOTEC RACING TEAM. 

2011 г. Извършено е цялостно редизайниране на визуалния идентитет  на етикетът и е извършена рекламна кампания с девиз: ПРОСТО ПО-ДОБРО. Развити са над двадесет нови продукта и е получено разрешение (approvel) от известни производители на двигатели и оборудване.

Шампиони по качество на Селскостопанския панаир в Нови Сад, много златни медали, шампионската купа за качесто на маслата и шампионската купа за добър дизайн.

Създадена е дистрибутивна мрежа в Балканските страни - NISOTEC смазочни масла се продават в: Словения, Хърватско, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Македония и в Албания.

2012 г. NISOTEC стана лидер на смазочни материали в Сърбия. Съзадено е делово сътрудничество с нашите зависими дружества „дъщерни фирми“ в Белгария,  Румъния и Босна за дистрибуция на NISOTEC i G-ENERGY смазочни масла. Въведенае  интегрирана система за качество QMS - ISO 9001 и EMS - ISO 14.001. Одобрен е проектът " Безмитната зона" в Рафинерията Нови Сад – производство на Nisotec смазочни материали, пороизведени в  "Безмитната зона".

Подписан е договор за спонсорство с "NISOTEC състезателен екип" т.е. Душан Боркович, европейски шампион по автомобилско състезание по планинско изкачване. Взаимната визия се сбъдна и по този начин NISOTEC като шампион на качеството става пазарен лидер, а Душан Боркович и NISOTEC Racing Team – завояваха  регионалния пазар. Душан Боркович - NISOTEC Racing Team, стават европейски шампиони. 

2013 г.  Извършенено е  ребрендиране на  NISOTEC опаковките. За да се  съгласува  с трикольорната визуална идентичност на НИС и за да убеди потребителите в качеството и надежндността на NISOTEC бренда  зад който стои най-успешната сръбска компания е извършено ребрандиране на опаковките. Нива на качество се различава с цвята на опаковката, вида на масла на детайлите на етикета.

Въвъден е асортимент на NISOTEC смазочни греси. Увеличен е броя на смазочните вещества на NISOTEC на 140 продукта и  320 различни асортименти.

 2014 г. Увеличена е дистрибуторската мрежа и нови канали на продажби, които са допринесли  за увеличаване на участието на Nisoteca  на пазара на смазочни  материали; потвърдена е водещата позиция в Сърбия. Получени са нови разрешения (approvel) от известните производители на двигатели и съоръжения. С разработването на нови продукти е увеличен броя на смазочните материали на Nisotec на 170 продукта  и 500 асортименти.

Въведен е стандарт за сигурност и безопасност на работа  OHSAS 18001:2007, който със систематичен подход на идентификацията на опасностите и управление на риска, допринася за по-здравословна и по-безопасна работна среда, намаляване на инцидентите и проблемите на здравословните условия на работа.

2015 г. Новият амбалаж напълно е имлементиран, съгласуван с Директивата на ЕС за опаковане и отбелязване. Според принципите и становищата на законодателството  и Директивите на ЕС, която е влязла в сила  от 1. юли 2015 г. Всички информационни листове за безопасност (MSDS листове) и етикети са приспособени към новата CLP/GHS класификация.

Разработен е първият продукт под марката GAZPROM. Подписан е договор за  делово сътрудничество с известната шведска компания Nynas в областта на нафтенови базови масла и каучуковата промишленост.

Нефтнана Индустрия на Сърбия  засили своята лидерска позиция в бизнеса със смазочни  вещества и постигна 24% дял в сръбския пазар и официално увеличи своя дял на пазара  на Балканския регион.

 

Днес  бизнесът със смазочни материали в НИС подразбира развитие, производство и продажба на масла  и технически течности за производството и продажбата на нефт и технически течности за потребителският и индустриален сегмент. Широката гама на продуктите на NISOTEC продукти с над 170 вида подукти и 500 различни продукти, сред които са и масла за моторни превозни средства и масло за селскостопански и строителни машини, индустрията масла,  различни гресии технически течности. Качеството на маслото се потвърждава от повече от 30 одобрения (апровалс) на най-известните производители на моторни превозни средства: Mercedes, Wolksvagen, MAN, Volvo, Cummins, Mack, Renault, с което е разрешено  ползването на  NISOTEC масла в техните превозни средства и оборудване. Между другото  Дирекцията на смазочни материали, има интегрирана система за управление на качеството, която включва: Система за управление на качеството (ISO 9001: 2008), система за управление на околната среда (ISO 14001: 2004) и на стандарта за защита и безопасност (OHSAS 18001: 2007). Многобройни експлоатационни изследвания, които са извършени върху двигателите  и оборудването на големи клиенти, заедно с техните експерти, доказват, че NISOTEC маслата, могат да се ползват за много по-дълъг интервал от препоръчаните работни часове или изминатите километри, което директно намалява разходите.

Nisotec продуктите, освен в Сърбия, се продават в осем страни. Това са Словения  Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, Румъния, България и Албания. В района, продуктите се продават през 20 дистрибутори, както и в Румъния, България и Босна и Херцеговина през NIS "дъщерни дружества" с мрежа от бензиностанции. За разлика от много конкуренти, NISOTEC масло, имат най-доброто съотношение между цената и качество, осигуряват по-дълъг интервал на подмяна, по-добра защита, надеждна работа на двигателя, икономия на гориво и дълъг живот на двигателя, а понеже при производството се ползват базови масла и добавки от реномирани производители, които се доставят и производители на световно известни марки, няма разлика в качеството на техния петрол и NISOTEC масла.

Традиционно, вече четири години NISOTEC организира годишна среща на дистрибуторите, в рамките на който да представляват новините  в този сегмент на дейност, с които се среща пазара  на смазочни материали в региона.