NISOTEC FLUID V 125

NISOTEC FLUID V 125 e специално масло за смазване на хидродинамични предавки с подобрени EP характеристики и висока защита от корозия на стоманени и цветни метали. Ползува се като работна течност и за смазване на различни

хидродинамични предавки: (зъбни колела, съединители, ретардери, конвектори на въртящия момент, хидравлични устройства) при строителна и минна механизация, железопътни локомотиви.

SRPS ISO 6743 (L-HM); Voith 3.625-6073/3.90-8/3.285-149; MTU 1061/8 3.3.1.
Properties
Гъстота при 15°C, g/cm30,87
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm 2 /s32
Точка на запалване, °C210
FGZ степента на увреждане, преминава≥ 12
180KG