NISOTEC GEO LOW ASH SAE 30, SAE 40

NISOTEC GEO LOW ASH SAE 30, SAE 40 са моторни масла от премиум качество предназначени зa смазване на двутактовите стационарни газови двигатели които работят при малки, средни или голями обороти, a които изискват безпе- пелно масло (Low ASH). Препоръчва сe зa смазване на двутактовите газови двигатели (турбокомпресорни или с естествено вдухване) които са приспособени за работа с природен газ.

AJAX; COOPER BESSERMER; Dresser Rand; Clark Brothers
SAE градация3040
Гъстота при 15°C, g/cm30,8870,891
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm2/s11,513,7
Точка на запалване, °C220230
Сулфатна пепел, %<0,1<0,1
180KG