NISOTEC HIDROL HV

NISOTEC HIDROL HV са висококачествени хидравлични масла с висок индекс на вискозитет (IV). Формулирани са с висококачествени минерални масла и стабилна система на добавки. Производствената технология се засновава на найновото поколение добавки на базата на цинк и добавки стабилни на на срязване за да може масло да запази вискозитета при широк температурен обхват дори и при продълженото ползуване. Притежават ниска точка на течливост която им предоставя употреба в строителна, селскостопанска и минна механизация през цялата година. Ползуват се и като хидравлични течности в корабните хидравлични системи.

SRPS ISO 6743-4 (L-HV), SRPS ISO 11158 (L-HV); DENISON HF-0 i HF-2; SPERY VICKERS M-2950-S/I-286-S; DIN 51524-3 (HVLP); AFNOR NF E 48-603 (HV)
NISOTEC HIDROL HV101522324668100150
Гъстота при 15°C, g/cm30,850,860,860,870,870,880,880,89
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s101522324668100150
Индекс на вискозитет140140140140140140140140
Точка на запалване, °C140150180200210215220230
Точка на изгасване, °C-39-39-39-36-36-30-21-18
10L, 180KG