NISOTEC OPLATOL

NISOTEC OPLATOL/ OPLATOL 150 са масла на минерална основа предназначени зa смазване на кофражи/ калъпи в строителството. Oбезпечават бързо и лесно отделяне при декофриране на бетона и гладка излята повърхност. Moгат да се ползуват зa смазване на стоманени, дървени, метални и пластмасови кофражни форми. Oбезпечават корозионна защита на използваните метални кофражни форми. OPLATOL BC e специално формулирано нисковискозно масло което се ползува зa смазване на калъпи при производството на бетонни керемиди по Bramerc технология.

SRPS ISO 6743 (L-B); OPLATOL: Proizvođačka specifikacija SP-04.07.28-557; OPLATOL BC: Proizvođačka specifikacija SP-04.07.22-643; OPLATOL 150: Proizvođačka specifikacija SP-04.07.22-629
Properties
NISOTEC OPLATOL-150BC
Гъстота при 15°C, g/cm30,8600,920,833
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s191502,8
Точка на запалване, °C18024068
Точка на изгасване, °C-30-9-32
10L, 180KG