NISOTEC REZOL N

NISOTEC REZOL N e ново поколение неактивни качествено адитивирани минерални масла зa смазване и охлаждане при обработване на метали с рязане. Не съдържат хлорирани парафини. Ползуват се за обработване на стомана, сивия чугун, леки и цветни метали и техните сплави. Специфична употреба е определена с техния вискозитет и стриктно контролиран състав в зависимост от тип на обработване, тежестта на операцията и желаната финост на олралотката. REZOL N15 е предимно предназначен за операции на обработване на леки и цветни метали и техните сплави с вътрешно и външно приплъзване. REZOL N22 и N32 са мултифункционални масла за обработване. Moгат да се ползуват като течности за смазване при автоматични машини за обработка.

SRPS ISO 6743-7 (L-MHE)
Свойства
ISO градацияVG 15VG 22VG 32VG 42
Гъстота при 15°C, g/cm3 0,870,880,880,878
at/ Кинематичен вискозитет при 100°C, mm2/s15223242
Корозия върху мед (бакър)1111
Точка на запалване, °C170200210220
10L, 180KG