Неактивни масла зa рязане

NISOTEC REZOL N

NISOTEC REZOL N e ново поколение неактивни качествено адитивирани минерални масла зa смазване и охлаждане при обработване на метали с рязане. Не съдържат хлорирани парафини. Ползуват се за обработв...

NISOTEC REZOL N e ново поколение неактивни качествено адитивирани минерални масла зa смазване и охлаждане при обработване на метали с рязане. Не съдържат хлорирани парафини. Ползуват се за обработване на стомана, сивия чугун, леки и цветни метали и техните сплави. Специфична употреба е определена с техния вискозитет и стриктно контролиран състав в зависимост от тип на обработване, тежестта на операцията и желаната финост на олралотката. REZOL N15 е предимно предназначен за операции на обработване на леки и цветни метали и техните сплави с вътрешно и външно приплъзване. REZOL N22 и N32 са мултифункционални масла за обработване. Moгат да се ползуват като течности за смазване при автоматични машини за обработка.

show more