Специални течности

NISOTEC DIESEL LUB

NISOTEC DIESEL LUB e добавка която се добавя към горивото eврoдизел зa подобряване на смазочни свойства, предимно когато се ползува за движение на двигатели на по-стари автомобили и конструкции. С до...

NISOTEC DIESEL LUB e добавка която се добавя към горивото eврoдизел зa подобряване на смазочни свойства, предимно когато се ползува за движение на двигатели на по-стари автомобили и конструкции. С добавяне на NISOTEC DIESEL LUB обезпечават се добри смазочни свойства, а с това и защита от износване и по-дълъг работен срок на подвижните части на помпата за високо налягане за гориво. Необходимо е 1Л добавка да се добави към 200Л дизел гориво. На-добри резултати се постигат ако се зареди в резервоар преди зареждане с гориво.

Смесване на маса

DIESEL LUB, L 0,1 0,25 0,5 1 10
EURO DIESEL, L 20 50 100 200 2000
show more

NISOTEC AdBlue

NISOTEC AdBlue е агент за намаляване на емисиите на вредни компоненти на отработените газове, главно азотни оксиди (NOx). Той се използва в новите модели двигатели (Евро 4, Евро 5, Евро 6) на пътнически и ...

NISOTEC AdBlue е агент за намаляване на емисиите на вредни компоненти на отработените газове, главно азотни оксиди (NOx). Той се използва в новите модели двигатели (Евро 4, Евро 5, Евро 6) на пътнически и товарни автомобили, автобуси и камиони, оборудвани с SCR система за допълнителна обработка на изгорелите газове (Selective Catalytic Reduction -селективни каталитични конвертори). AdBlue се попълва отделен резервоар на превозното средство и не може да бъде добавена към дизелово гориво.

show more