Масло за закаляване

NISOTEC KALOL

NISOTEC KALOL e масло за закаляване с премиум качество. Продуктите са формулирани така да обезпечат добро охлаждане и елиминират пукнатини и деформация при обработване на метали със закаляване, с д...

NISOTEC KALOL e масло за закаляване с премиум качество. Продуктите са формулирани така да обезпечат добро охлаждане и елиминират пукнатини и деформация при обработване на метали със закаляване, с дълъг срок на употреба благодарение ниска изпарливост на масло и устойчивост на остаряване. Препоръчват се за закаляване на всички видове стомани: стомана за циментация, стомана за сачмени лагери, Mn-Si стомана за пружини, нелегирани стомани и под. Oптимални резултати зa KALOL 22 се постигат при ожлаждащи температури от 30-50°C. Oптимални резултати зa KALOL 32 се постигат при ожлаждащи температури от 40-70°C. Oптимални резултати зa KALOL 68 се постигат при ожлаждащи температури от 50-100°C. За прилагане в системите с косвено охлаждане за закаляване на 1КГ стомана ползува се около 7Л масло KALOL 32.

show more