Testerol Plus

Масло на минерална основа, предназначено за смазване на всички типове ръчни моторни триони в летния сезон. Препоръчва се за смазване на веригите на триони, произведени от Stihil, Husqvarna, Bosch, Black & Decker. Не е разрешено да се използва за правене на смес с гориво за моторни триони, за което се използва масло за двутактов двигател.

SRPS ISO 6743-1 (L-AC); SP-04.07.22-311
Свойства
Гъстота при 15°C, g/cm30,904
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm2/s160
Точка на запалване, °C250
Точка на изгасване, °C-3
1L, 4L, 10L, 180KG