NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE -50% na drugi kupljeni artikal

Kompanija NIS je za svoje verne potrošače pripremila posebnu akciju na NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 100 i LONG LIFE 40. Svi koji kupe ovaj proizvod na NIS i Gazprom benzinskim stanicama, na drugi proizvod ostvaruju 50 odsto nižu cenu.  

Antifriz predstavlja rashladni fluid na bazi monoetilen glikola, aditiva i vode, a njegova redovna upotreba od ključnog je značaja za pravilan rad svakog automobila. Posebnu pažnju na antifriz treba obratiti prilikom dolaska hladnijeg vremena, odnosno tokom pripreme automobila za zimski period. 

Svaki vozač zna da pravilan rad njegovog vozila zavisi od ispravnog i efikasnog hlađenja, jer je rashladni sistem jedan od vitalnih delova motora. Upravo zato, njegova zaštita od mržnjenja tokom zime je od krucijalnog značaja. Važno je da postoje dve vrste antifriza, antifriz 40 koji je već spreman za upotrebu i antifriz 100 koji se koristi isključivo u razblaženom obliku, a pri punjenju hladnjaka ovim sredstvom, neophodno je da sistem bude prazan i čist. 

Prirodno, nameće se i pitanje koji antifriz je najbolji izbor za naš automobil? Odgovor na ovo pitanje je sveobuhvatan, jer treba obratiti pažnju na više karakteristika ovog sredstva, a sve u cilju adekvatne zaštite i očuvanja motornog vozila. Naime, prvo treba obratiti pažnju na tačku mržnjenja, a zatim na sastav antifriza, posebno aditiva, kao i na sam vek trajanja sredstva. 

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 100, razblažen sa NISOTEC demineralizovanom vodom štiti motor i hladnjak automobila do -37°C, a pruža i izuzetnu zaštitu od korozije svih metalnih delova. Dodatna pogodnost ovog proizvoda je i što ima duži vek trajanja, odnosno period njegove zamene, koji je do pet godina. Na taj način možemo znatno uštedeti, ali i biti sigurni da je naše motorno vozilo zaštićeno.