NISOTEC HIPO GL-4 SAE 80W, SAE 90, SAE 140, SAE 80W-90

NISOTEC HIPO GL-4 su ulja mineralne osnove namenjena za podmazivanje zupčastih prenosnika vozila i mehanizacije kod kojih proizvođač zahteva upotrebu ulja nivoa performansi API GL-4. Poseduju optimalna svojstva te se preporučuju za podmazivanje manuelnih menjača, univerzalnih spojnica i upravljačkih mehanizama prema preporukama proizvođača vozila datim u servisnim knjižicama.

API GL-4
Osobine
SAE gradacija80W9014080W-90
Gustina na 15°C, g/cm30,890,900,900,89
Kinematic viscosity at 100°C, mm2/s9172915
Indeks viskoznosti100959095
Tačka tečenja, °C-27-21-12-24
1L, 4L, 10L, 180KG

BL NISOTEC HIPO GL-4 SAE 80W.pdf

BL NISOTEC HIPO GL-4 SAE 90.pdf

BL NISOTEC HIPO GL-4 SAE 80W-90.pdf