Ulja za železničke lokomotive

NISOTEC LOK

SAE 40

NISOTEC LOK SAE 40 je mineralno motorno ulje bez cinka, formulisano da zadovolji stroge zahteve novijih dizel motora železničkih lokomotiva. Formulacija bez cinka obezbeđuje zaštitu srebrnih ležajeva. Ne sadrži hlor, što ga čini ekološki prihvatljivim. Izbalansiran sistem detergentnih, disperzantnih i antihabajućih komponenata u proizvodu obezbeđuje TBN od 12 i time superiornu kontrolu čađi, taloga, viskoznosti i habanja što kao rezultat ima poboljšanu čistoću motora, manje habanje i emisiju čestica.

NISOTEC LOK SAE 40 je mineralno motorno ulje bez cinka, formulisano da zadovolji stroge zahteve novijih dizel motora železničkih lokomotiva. Formulacija bez cinka obezbeđuje zaštitu srebrnih ležajeva. Ne sadrži hlor, što ga čini ekološki prihvatljivim. Izbalansiran sistem detergentnih, disperzantnih i antihabajućih komponenata u proizvodu obezbeđuje TBN od 12 i time superiornu kontrolu čađi, taloga, viskoznosti i habanja što kao rezultat ima poboljšanu čistoću motora, manje habanje i emisiju čestica.

prikaži više