Industrial close gear oils

NISOTEC REDOL

NISOTEC REDOL su visokokvalitetna ulja za industrijske zatvorene zupčaste prenosnike, mineralne osnove sa EP aditivima, namenjena za podmazivanje prvenstveno industrijskih zupčastih prenosnika koji rade u uslovima velikih opterećenja. Svojstvo podnošenja velikih opterećenja i dobre antifrikcione karakteristike daju im superiorna svojstva pri podmazivanju. Preporučuju se za podmazivanje sistema koji zahtevaju ulja sa izuzetnim EP svojstvima: industrijski zupčasti prenosnici i menjači, ležajevi, cirkulacioni i barbotažni sistemi, sistemi u cementarama, železarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, industriji gume i sl..

NISOTEC REDOL su visokokvalitetna ulja za industrijske zatvorene zupčaste prenosnike, mineralne osnove sa EP aditivima, namenjena za podmazivanje prvenstveno industrijskih zupčastih prenosnika koji rade u uslovima velikih opterećenja. Svojstvo podnošenja velikih opterećenja i dobre antifrikcione karakteristike daju im superiorna svojstva pri podmazivanju. Preporučuju se za podmazivanje sistema koji zahtevaju ulja sa izuzetnim EP svojstvima: industrijski zupčasti prenosnici i menjači, ležajevi, cirkulacioni i barbotažni sistemi, sistemi u cementarama, železarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, industriji gume i sl..

show more