Motorna ulja za četvorotaktne motore

Klasifikacija motornih ulja prema viskoznim gradacijama

Klasifikacije ulja po viskoznosti, takozvane SAE viskozne gradacije, uvelo je Društvo američkih automobilskih inženjera (Society of Automotive Engineers). Viskozna gradacija za motorna ulja definisana je standardom SAE J 300 – Dec 99, tabela 1.

Za siguran rad motora jedne od najvažnijih karakteristika su reološke osobine ulja, tj. viskoznost ulja. Viskoznost ili tečljivost odnosno žitkost ulja je merilo lakoće njegovog tečenja na određenoj temperaturi. Naime, što je temperatura viša ulje lakše teče, a što je niža ono teže teče. To je prirodna osobina ulja. Merilo viskoznosti je tzv. SAE gradacija.

Definisane su dve serije viskoznih gradacija: sa oznakom "W" i bez te oznake. Ulja sa oznakom "W" predstavljaju monogradna ulja za zimske uslove rada (zimska ulja: SAE 10W, SAE 20W. Ulja bez oznake "W" predstavljaju monogradna ulja za letnje uslove rada (letnja ulja: SAE 30, SAE 40, SAE 50).  Multigradna motorna ulja se koriste u toku cele godine (SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40...)

Tabela 1: SAE klasifikacija motornih ulja prema SAE J300 - Dec 99

SAE
viskozna gradacija
Maksimalna viskoznostb)  (mPa.s) na niskim temperaturama
Maks. temperatura pumpabilnostic)    
za viskoznost
60 000 mPa.s
Kinematička viskoznostd)
(mm2/s) na 100 0C
HTHS viskoznoste) (mPa.s) na 150 0C i brzine smicanja
106 s-1
 
max
 0C
 0C
min
max
min
0W
6200
- 35
- 40
3,8
 
 
5W
6600
- 30
- 35
3,8
 
 
10W
7000
- 25
- 30
4,1
 
 
15W
7000
- 20
- 25
5,6
 
 
20W
9500
- 15
- 20
5,6
 
 
25W
13000
- 10
- 15
9,3
 
 
20
 
 
 
5,6
9,3
2,6
30
 
 
 
9,3
12,5
2,9
40
 
 
 
12,5
16,3
2,9f)
40
 
 
 
12,5
16,3
3,7g)
50
 
 
 
16,3
21,9
3,7
60
 
 
 
21,9
26,1
3,7
b)  ASTM D 5293 – metoda za određivanje prividne viskoznosti ulja na niskim temperaturama tj. hladnog starta (CCS - Cold Cranking Simulator)
c)  ASTM D 4684 – metoda za određivanje granične temperature pumpanja, tj. najniže temperature za rad pumpe i tečljivost ulja kroz cevi (MRV - Mini Rotary Viscometar)
d)  ASTM D 445 – kinematička viskoznost na 1000C (Kinematic Viscosity)
e)  ASTM D 4683, ASTM D 4741, CEC-L-36-A-90 – dinamička viskoznost na visokoj temperaturi HT=1500C, pri intenzivnom smicanju HS=106 s-1 (HTHS - High Temperature - High Shear)
f)  važi za SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40
g)  važi za SAE 15W-40, 20W-40, 25W-40 i SAE 40
 

 

Jedinica za kinematičku viskoznost je mm2/s, ranije se koristila cSt (centistok). Određuje se u kapilarnim viskozimetrima u kojima se meri vreme isticanja ulja samo pod uticajem sile zemljine teže. Jedinica za dinamičku viskoznost je mPa.s (milli Pascal secunde), ranije je korišćena jedinica cP (centi Poise). Merenje se vrši u kapilarnim viskozimetrima pod pritiskom, a može i u rotacionom ili  u viskozimetrima sa kuglicom.

Dugogodišnja ispitivanja su pokazala da viskoznost ulja u mnogome utiče na uštedu goriva. Od ukupne potrošnje goriva u nekom motoru oko 8% se upotrebljava za savlađivanje graničnog trenja, a oko 16% na unutrašnje (viskozno) trenje. Upotreba nisko viskoznih  motornih ulja  rezultira manjim viskoznim trenjem što umnogome utiče na uštedu goriva. Iz tog razloga danas su sve više u upotrebi ulja viskoznih gradacija SAE 0W-30 , 5W-30, 5W-40.

zatvori

Klasifikacije motornih ulja prema kvalitetnom nivou

Klasifikacije motornih ulja po kvalitetnom nivou, odnosno, po radnim osobinama, dali su:

 • API - Američki institut za naftu (American Petroleum Institute – API),
 • ACEA - Asocijacija evropskih proizvođača vozila (Association of Europen Automotive Manufacturers – ACEA),
 • ILSAC – Američko-Japanska specifikacija (International Lubricant Standardization & Approval Committee)
 • OEMs - Proizvođači originalne opreme: Mercedes Benz, Volkswagen, MAN, Volvo i drugi sa svojim proizvođačkim specifikacijama.

zatvori

Klasifikacija motornih ulja prema američkoj API specifikaciji

Američki institut za naftu (American Petroleum Institute – API) definiše dve kategorije:

S – kategorija – ulja za četvorotaktne benzinske motore koji se koriste u putničkim i lakim teretnim vozilima,

C – kategorija – ulja za visoko opterećene dizel motore komercijalnih vozila.

Tabela 2: API klasifikacija ulja za četvorotaktne benzinske motore

S - kategorija ulja za benzinske motore
API  SA
Čisto mineralno ulje bez aditiva za vrlo blage uslove rada. Modeli motora do 1930 god.
API  SB
Ulje za stare benzinske motore koji rade pod minimalnim opterećenjem. Sadrži male količine aditiva protiv habanja, korozije ležajeva i oksidacije. Modeli 1930-1964 godine.
API  SC
Ulja koja sadrže aditive protiv habanja, korozije, oksidacije i stvaranja taloga na niskim i visokim radnim temperaturama. Modeli 1964-1968 godine.
API  SD
Ulja koja sadrže aditive prema API SC, sa poboljšanim karakteristikama za strožije uslove eksploatacije. Modeli motora 1968-1970 godine.
API  SE
Obezbeđuju višu oksidacionu stabilnost, sprečavaju stvaranje taloga na niskim i visokim temperaturama i obezbeđuju bolju zaštitu od korozije nego API SD. Modeli 1972–1980 g.
API  SF
Ulja koja pružaju povećanu zaštitu od korozije, habanja i od stvaranja crnih taloga i koja su stabilnija na visokim temperaturama u odnosu na API SE. Modeli 1980-1989 god.
API  SG
Ulja koja pružaju veću zaštitu protiv korozije i habanja, otpornija su na oksidaciju i stvaranje taloga na visokim temperaturama od API SF. Modeli motora 1989-1994 god.
API  SH
Ulja koja u odnosu na API SG imaju još bolju zaštitu od stvaranja taloga, oksidacije, habanja i korozije i manju sklonost stvaranja pene. Modeli motora 1994-1996 godine.
API  SJ
Ulja koja imaju bolju zaštitu od korozije, habanja, pojave taloga, oksidacije na visokim temperaturama i koja štede gorivo. Modeli motora 1996-2001 godine.
API  SL
Ulja visokog kvalitetnog nivoa. Pružaju dobru zaštitu od habanja ventila, bolju zaštitu od visokotemperaturnih taloga i manju potrošnju ulja. Modeli motora 2001-2004 godine.
API SM
Definiše ulja najvišeg kvalitetnog nivoa koja obezbeđuju visoku oksidacionu stabilnost, poboljšanu zaštitu od pojave taloga i bolje niskotemperaturne karakteristike.
Modeli motora posle 2004 godine.
API SN
Uveden je u oktobru 2010. Pruža bolju zaštitu od visokotemperaturnih taloga, strožije kontrole mulja, kao i bolju kompatibilnost sa zaptivkama. Obezbeđuje veću ekonomičnost u potrošnji goriva, bolju zaštitu turbo punjača i manju emisiju štetnih gasova
 

Tabela 3: API klasifikacija ulja za četvorotaktne dizel motore

C - kategorija ulja za dizel motore
API  CA
Ulje za dizel motore sa prirodnim usisavanjem koji rade u blagim uslovima.
Modeli 1940-1950 god.
API  CB
Ulje za dizel motore sa prirodnim usisavanjem koji rade u umerenim uslovima i koriste gorivo sa višim sadržajem sumpora. Modeli 1950-1960 god.
API  CC
Ulje za dizel motore sa prirodnim usisavanjem koji rade u težim uslovima. Zadovoljava zahteve za zaštitom od stvaranja taloga i korozije. Modeli 1960-1970 god.
API  CD
Za dizel motore sa prirodnim usisavanjem ili lakim turbo punjenjem koji rade u teškim uslovima i koriste sve vrste dizel goriva. Modeli 1970-1983 god. (Poznata kao S-3 ulja).
API CDII
Ulja za dvotaktne dizel motore. Osiguravaju zaštitu od habanja i stvaranja taloga. Primenjuje se kod stacionarnih motora. Odgovara kvalitetu API CD. Uvedena su 1987.
API  CE
Ulja za dizel motore sa i bez turbo punjenja proizvedene 1983-1990 god. Poznata kao SHPD ulja. Obezbeđuju manju potrošnju ulja, sprečavaju ugušćivanje, smanjuju stvaranje naslaga na klipu
API  CF-4
Ulja za turbo motore teških teretnih vozila. Za produžene intervale upotrebe i duge vožnje autoputevima. Pružaju veću zaštitu od stvaranja taloga. Modeli 1990-1994 god.
API  CF
Ulja za dizel motore sa indirektnim ubrizgavanjem sa ili bez turbopunjenja. Koriste gorivo sa sadržajem sumpora višim od 0,5%. Modeli motora 1994 god.
API  CF-2
Za dvotaktne dizel motore. Primenjuje se najčešće kod stacionarnih motora. Poboljšana API CDII varijanta. Obezbeđuju veću zaštitu od habanja i stvaranja taloga. Modeli 1994
API CG-4
Ulja za dizel motore koja obezbeđuju efikasnu kontrolu visokotemperaturnih taloga na klipovima, habanje, koroziju i veću oksidacionu stabilnost. Zahtevaju  gorivo do 0,05 % sumpora. Modeli motora 1994-1998 god.
API CH-4
Obezbeđuju optimalnu zaštitu od korozije, kontrolu čađi u motoru i smanjenje emisije izduvnih gasova. Zahtevaju  gorivo do 0,5% sumpora. Modeli motora 1998-2002g.
API CI-4
Ulja za nove modele dizel motora koji poseduju sistem EGR. Zahtevaju  gorivo ispod 0,05% sumpora, i smanjenje emisije izduvnih gasova. Modeli motora 2002-2006g.
API CJ-4
Ulje za dizel motore koji rade u teškim uslovima rada i visokih radnih temperatura. Ova ulja sadrže aditive ograničenog sadržaja sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (low SAPS). Modeli motora proizvedeni posle 2006 godine.
 
 

zatvori

Klasifikacija motornih ulja prema evropskoj ACEA specifikaciji

ACEA (Association des Constructeurs Europeens de I'Automobile) označava udruženje evropskih proizvođača automobila koji su se udružili i doneli evropske propise za određivanje kvalitetnog nivoa motornog ulja. Članice ACEA su: BMW, DAF, FIAT/IVECO, FORD OF EUROPE, GENERAL MOTORS OF EUROPE, MAN, MERCEDES BENZ, PSA (Peugeot, Citroen), PORSCHE, RENAULT/RVI, ROLLS-ROYCE, ROVER, SAAB/SCANIA, VOLKSWAGEN I VOLVO.

Razvoj ACEA specifikacija prikazan je u tabeli 4. Specifikacije ACEA 1996, ACEA 1998, ACEA 1999 i ACEA 2002 definisale su motorna ulja sledećih kategorija:

 • ACEA A – ulja za benzinske motore u putničkim automobilima,
 • ACEA B – ulja za dizel motore u putničkim automobilima i lakim teretnim vozilima,
 • ACEA E – ulja za dizel motore u komercijalnim vozilima (kamioni, autobusi itd.)

Dana 25.10.2004. ACEA asocijacija je donela je nove ACEA 2004 specifikacije sa podelom na klase i kategorije koje se razlikuju od prethodnih ACEA specifikacija. Glavni razlozi uvođenja novih ACEA 2004 specifikacija bili su:

 • stroži zahtevi Euro IV motora,
 • kompatibilnost sa sistemima obrade izduvnih gasova

U odnosu na prethodne ACEA 2002, nove ACEA 2004 specifikacije uvele su sledeće bitne promene:

 • Ulja za benzinske i dizel motore putničkih automobila i lakih dostavnih vozila objedinjene se u jednu ACEA A/B kategoriju bez promene zahteva kvaliteta.
 • Uvodena je nova kategorija ACEA C koja se odnosi na motorna ulja za putničke automobile sa sistemima za obradu izduvnih gasova. Primenjuju se za benzinske i dizel motore putničkih automobila i lakih dostavnih vozila vozila sa filterom čestica izduvnih gasova (DPF – Diesel Particulate Filters) i trostrukim katalizatorom (TWC – Three Way Catalysts). Kvalitet ulja definisan je istim motornim testovima kao i za A/B kategorije uz dodatna ograničenja u pogledu količine sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (SAPS).
 • Treća ACEA E kategorija se odnosi na ulja za dizel motore teških teretnih vozila. ACEA E3 i E5 kategorije povučene su iz upotrebe, a uvedene su nove kategorije ACEA E6 i E7. U kategorijama ACEA E2 i E4 nema promena u pogledu zahteva rezultata motornih testova. Nova kategorija ACEA E6 zasniva se na zahtevima ACEA E4 uz dodatni motorni test   Mack T10 i strože zahteve u pogledu smične stabilnosti ulja i dodatna ograničenja u pogledu količine sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (SAPS).

Nova kategorija ACEA E7 zasniva se na zahtevima ACEA E5 uz dodatni motorni test Mack T10 i strože zahteve u pogledu smične stabilnosti ulja.

Da bi zadovoljili zahteve standarda EURO 4 emisije izduvnih gasova, konstruktori motora razvili su nekoliko različitih sistema obrade izduvnih gasova: filter čestica izduvnih gasova za dizel motore (DPF), sistem za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) ili sistem selektivne katalitičke redukcije (SCR).

Tabela 4: Razvoj ACEA klase i kategorije

 

 
ACEA 1996
ACEA 1998
ACEA 1999
ACEA 2002
ACEA 2004
ACEA 2007
ACEA 2008
ACEA 2010
A
A1-96
A1-98
A1-98
A1-02
-
-
-
-
A2-96
A2-96 izdanje2
A2-96 izdanje2
A2-96 izdanje3
-
-
-
-
A3-96
A3-98
A3-98
A3-02
A1/B1-04
A1/B1-04
A1/B1-08
A1/B1-10
-
-
-
A5-02
A3/B3-04
A3/B3-04
A3/B3-08
A3/B3-10
B
B1-96
B1-98
B1-98
B1-02
A3/B4-04
A3/B4-04
A3/B4-08
A3/B4-10
B2-96
B2-98
B2-98
B2-98 izdanje2
A5/B5-04
A5/B5-04
A5/B5-08
A5/B5-10
B3-96
B3-98
B3-98
B3-98 izdanje2
-
-
-
-
-
B4-98
B4-98
B4-02
-
-
-
-
-
-
-
B5-02
-
-
-
-
C
-
-
-
-
C1-04
C1-04
C1-08
C1-10
-
-
-
-
C2-04
C2-04
C2-08
C2-10
-
-
-
-
C3-04
C3-07
C3-08
C3-10
-
-
-
-
-
C4-07
C4-08
C4-10
E
E1-96
E1-96 izdanje2
-
-
-
-
-
-
E2-96
E2-96 izdanje2
E2-96 izdanje3
E2-96 izdanje4
E2-96 izdanje5
E2-96 izdanje5
-
-
E3-96
E3-96 izdanje2
E3-96 izdanje3
E3-96 izdanje4
-
-
-
-
-
E4-98
E4-99
E4-99 izdanje2
E4-99 izdanje3
E4-07
E4-08
E4-08 izdanje2
-
-
E5-99
E5-99
-
-
-
-
-
-
-
-
E6-04
E6-04 izdanje2
E6-08
E6-08izdanje2
-
-
-
-
E7-04
E7-04 izdanje2
E7-08
E7-08izdanje2
-
-
-
-
-
-
E9-08
E9-08izdanje2

ACEA 2002 specifikacije

Tabela 5: ACEA klasifikacija motornih ulja

Ulja za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih motora putničkih automobila
ACEA A1
Ulja nižih viskoznih gradacija, koja štede gorivo (Fuel Economy). Sa naročito niskim viskozitetom obezbeđuje visok gradijent smicanja i na visokim temperaturama:  HTHS = 2,9 (2,6 za xW-20) - 3,5 mPa.s. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora preporučuje tj. odobrava. Odgovara specifikacijama API SH;  VW 502.00.
ACEA A2
Ulja standardne viskoznosti mineralne osnove pogodna za mnoge benzinske motore sa normalnim intervalima zamene. HTHS > 3,5 mPa.s. Odgovaraju  API SG - SH, CCMC G5, MB 229.1.
ACEA A3
Ulja za benzinske motore visokih performansi za produžene intervale upotrebe prema preporukama proizvođača. Obezbeđuju stabilnu viskoznost, odnosno ostaju u gradaciji (stay-in-grade). HTHS > 3,5 mPa.s. Odgovara API SH - SJ.
ACEA A4
Rezervisana kategorija za buduća ulja za benzinske motore sa direktnim ubrizgavanjem.
ACEA A5
Ulja stabilne viskoznosti (stay-in-grade) koja tokom upotrebe ostaju u gradaciji. Ista kao ACEA A3, ali sa sniženim HTHS-om, (HTHS=2,9-3,5 mPa.s.). Za benzinske motore visokih performansi koji su konstruisani tako da mogu da koriste ulja niske viskoznosti. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora preporučuje tj. odobrava.
 
Ulja za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora putničkih automobila i lakih teretnih vozila
ACEA B1
Ulja nižih viskoznih gradacija, koja štede gorivo (Fuel Economy). Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora  odobrava. HTHS = 2,9 (2,6 za xW-20) - 3,5 mPa.s. Odgovara API CF/SG,  VW 506.00
ACEA B2
Ulja standardne viskoznosti. Koriste se pretežno u dizel motorima sa indirektnim ubrizgavanjem pri normalnim intervalima zamene. Odgovaraju specifikac. API  CF/SG i CCMC PD2, VW 505.00
ACEA B3
Ulja za dizel motore putničkih vozila sa indirektnim ubrizgavanjem goriva. Kao niskoviskozna ulja pogodna su i za produžene intervale zamene. Zahteva povećanu kontrolu emisije čađi i habanja. Ostaje u gradaciji u toku eksploatacije  (stay-in-grade). HTHS > 3,5mPa.s. Odgovara CCMC PD 2.
ACEA B4
Ulja za dizel motore visokih performansi sa direktnim ubrizgavanjem goriva, gde se zahteva ovaj kvalitet. Pogodna su za upotrebu kao kategorija ACEA B3.
ACEA B5
Zadovoljava oštrije zahteve isparljivosti (13% po Noack-u). Ulja stabilne viskoznosti koja tokom upotrebe ostaju u gradaciji, (stay-in-grade). HTHS=2,9-3,5 mPa.s. Obuhvata ACEA B3+VW DI.
 
Ulja za četvorotaktne dizel motore teretnih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina
ACEA E1
Ova specifikacija je ukinuta 1999.god.
ACEA E2
SHPD ulje za teško opterećene dizel motore. Koriste se u dizel motorima sa prirodnim usisavanjem i turbomotorima u srednjim i  teškim radnim uslovima pri uglavnom normalnim intervalima zamene ulja. Poliranje cilindra, max 8%. HTHS ≥ 3,5mPa.s. Odgovaraju specifikac. API CF-4, MB 228.1 i MAN M 271.
ACEA E3
Ulja koja naročito obezbeđuju čistoću i smanjenje poliranja cilindra, smanjenje habanja i pojave čađi. Preporučuju se za dizel motore EURO-1 i EURO-2 koji rade u veoma teškim uslovima. Koriste se za produžene intervale zamene ulja prema preporuci proizvođača. HTHS ≥ 3,5mPa.s. Odgovara specifikacijama API CG-4, MB 228.3, MAN 3275. Dozvoljeno poliranje cilindra, max 2,5%.
ACEA E4
Ulja stabilne viskoznosti, koja obezbeđuju dodatnu kontrolu čistoće klipa i cilindra, habanja, čađi i stabilnost podmazivanja u odnosu na kategoriju ACEA E3. Za veoma opterećene dizel motore koji zadovoljavaju zahteve emisije izduvnih gasova za EURO 1, EURO 2 i EURO 3 motore i produžene intervale zamene ulja. HTHS ≥ 3,5mPa.s. Učinak sličan MB 228.5; MAN M 3277.
ACEA E5
Ulja stabilne viskoznosti (stay-in-grade) ulja sa osobinama efektivne kontrole čistoće klipova i poliranja košuljice cilindra. Poseduju poboljšanu zaštitu protiv habanja i stvaranja taloga u turbošaržeru. Za veoma opterećene dizel motore koji zadovoljavaju zahteve emisije izduvnih gasova za EURO 1, EURO 2 i EURO 3 motore.Upotrebljavaju  se za produžene intervale zamene prema preporuci proizvođača motora. HTHS ≥ 3,5mPa.s. Odgovaraju API CH-4.
 

ACEA – 2004 specifikacije

Tabela 6:  ACEA - 04  klasifikacija motornih ulja

Ulja za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih automobila
ACEA A1/B1 - 04
Ulje koje se koristi u benzinskim i dizel motorima automobila i malim dostavnim vozilima, koji su konstruisani za upotrebu ulja niske viskoznosti.  HTHS viskoznost = 2,6 do 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,3%. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava.
ACEA A3/B3 -04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim i dizel motorima visokih performansi (prvenstveno sa indirektnim ubrizgavanjem goriva), kod automobila i malih dostavnih vozila i/ili za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. HTHS > 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,5%.
ACEA A3/B4 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim motorima i dizel motorima visokih performansi sa direktnim ubrizgavanjem goriva, kao i za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. Zadovoljava zahteve B3-04 specifikacije. HTHS > 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,6%.
ACEA A5/B5 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim i dizel motorima visokih performansi posebno konstruisanih za upotrebu ulja niske viskoznosti koja štede gorivo, kao i za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora preporučuje tj. odobrava. HTHS = 2,9 do 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,6%.
 
Ulja za četvorotaktne benzinske i dizel motore automobila sa obradom izduvnih gasova
ACEA C1 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC). Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, kod kojih dati motori zahtevaju niskoviskozna, lakotekuća ulja koja štede gorivo. Ne mogu se koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava. HTHS ≥ 2,9 mPa.s, (HTHS ≥ 2,6 mPa.s za SAE 5W20). Imaju najniže SAPS granice: SA≤0,5%, P≤0,05%, S≤0,2%.
ACEA C2 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC).  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, kod kojih dati motori zahtevaju niskoviskozna ulja. HTHS ≥ 2,9 mPa.s, SAPS granice: SA≤0,8%, P=0,07-0,09%, S≤0,3%. Ne mogu se koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava.
ACEA C3 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC).  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima. HTHS ≥ 3,5 mPa.s, SAPS granice: SA≤0,8%, P=0,07-0,09%, S≤0,3%. 
 
Ulja za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih opterećenja (teškog režima rada)
ACEA E2 - 96 izdanje 5
Ulja za teško opterećene dizel motore. Koriste se u dizel motorima sa prirodnim usisavanjem i turbomotorima u teškim radnim uslovima pri normalnim intervalima zamene ulja. HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤2,0%. Odgovaraju specifikacijama API CF-4, MB 228.1 i MAN 271.
ACEA E4 - 99 izdanje 3
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće, habanja klipa, regulisanja čađi kao i visoku oksidacionu i termičku stabilnost. Preporučuje se za dizel motore (Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4), koji rade pod veoma teškim uslovima i produženim intervalima zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača motora. Ovo ulje odgovara motorima koji nemaju filtere za čestice, zatim nekim motorima sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR), kao i nekim motorima sa selektivnim katalizatorom (SCR), odnosno sistemima za redukciju NOx. HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤2,0%.
 Odgovara MB 228.5 i MAN M3277.
ACEA E6 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće, habanja klipa i smanjenja čađi. Predstavlja specifikaciju ACEA E4 poboljšanu za test Mack T-10. Preporučuje se za dizel motore (Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4) i koji rade pod veoma teškim uslovima, što podrazumeva npr. znatno produžene intervale zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača. Ovo ulje odgovara motorima sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR), sa ili bez filtera za čestice, kao i nekim motorima sa ili bez filtera čestica i za motore sa selektivnim katalizatorom (SCR), odnosno sistemima za redukciju NOx. HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤1,0%, S≤0,3%, P≤0,08%. Odgovara API CI-4.
ACEA E7 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće klipa, poliranja cilindra, nastanka čađi kao i formiranja naslaga čađi u turbokompresoru. Predstavlja specifikaciju ACEA E5 poboljšanu za testove Mack T-10 i Cummins M11 EGR. Preporučuje se za dizel motore (Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4) i koji rade pod veoma teškim uslovima, što podrazumeva npr. znatno produžene intervale zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača. Pogodna su za motore bez ugrađenih filtera čestica, zatim većini motora opremljenim sa sistemom recirkulacije izduvnih gasova (EGR), kao i nekim motorima sa SCR, odnosno sistemima za redukciju NOx. HTHS≥3,5mPa.s, SA≤2%
 

ACEA – 2007 specifikacije

Tabela 7:  ACEA - 07  klasifikacija motornih ulja

Ulja za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih automobila
ACEA A1/B1 - 04
Ulje koje se koristi u benzinskim i dizel motorima automobila i lakim dostavnim vozilima, koji su konstruisani za upotrebu ulja niske viskoznosti.  HTHS viskoznost = 2,6 do 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,3%. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava.
ACEA A3/B3 -04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim i dizel motorima visokih performansi (prvenstveno sa indirektnim ubrizgavanjem goriva), kod automobila i malih dostavnih vozila i/ili za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. HTHS > 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,5%.
ACEA A3/B4 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim motorima i dizel motorima visokih performansi sa direktnim ubrizgavanjem goriva, kao i za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. Zadovoljava B3-04. HTHS > 3,5 mPa.s., SA ≤1,6%.
ACEA A5/B5 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim i dizel motor. visokih performansi posebno konstruisanih za upotrebu ulja niske viskoznosti koja štede gorivo, kao i za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. Ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora preporučuje. HTHS = 2,9 do 3,5 mPa.s., SA ≤1,6%
 
Ulja za četvorotaktne benzinske i dizel motore automobila sa obradom izduvnih gasova
ACEA C1 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC). Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, kod kojih dati motori zahtevaju niskoviskozna, lakotekuća ulja koja štede gorivo. Ne mogu se koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava. HTHS ≥ 2,9 mPa.s, (HTHS ≥ 2,6 mPa.s za SAE 5W20). Imaju najniže SAPS granice: SA≤0,5%, P≤0,05%, S≤0,2%.
ACEA C2 - 04
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC).  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, kod kojih dati motori zahtevaju niskoviskozna ulja. HTHS ≥ 2,9 mPa.s, SAPS granice: SA≤0,8%, P=0,07-0,09%, S≤0,3%. Ne mogu se koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava.
ACEA C3 - 07
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC).  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima. HTHS ≥ 3,5 mPa.s, SAPS granice: SA≤0,8%, P=0,07-0,09%, S≤0,3%. 
ACEA C4 - 07
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC).  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i lakim dostavnim vozilima. HTHS ≥ 3,5 mPa.s, SAPS granice: SA≤0,5%, P≤0,09%, S≤0,2%. 
 
Ulja za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih opterećenja (teškog režima rada)
ACEA E2 - 96 izdanje 5
Ulja za teško opterećene dizel motore. Koriste se u dizel motorima sa prirodnim usisavanjem i turbomotorima u teškim radnim uslovima pri normalnim intervalima zamene ulja.
HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤2,0%. Odgovaraju specifikacijama API CF-4, MB 228.1 i MAN 271.
ACEA E4 - 07
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće, habanja klipa, regulisanja čađi kao i visoku oksidacionu i termičku stabilnost. Preporučuje se za dizel motore (Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4), koji rade pod veoma teškim uslovima i produženim intervalima zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača motora. Odgovara motorima koji nemaju filtere za čestice, zatim motorima sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR), kao i motorima sa selektivnim katalizat. (SCR), odnosno sistemima za redukciju NOx. HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤2,0%. Odgovara MB 228.5 i MAN M3277
ACEA E6 – 04
Izdanje 2
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće, habanja klipa i smanjenja čađi. Predstavlja specifikaciju ACEA E4 poboljšanu za test Mack T-10. Preporučuje se za dizel motore (Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4) i koji rade pod veoma teškim uslovima, što podrazumeva npr. znatno produžene intervale zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača. Ovo ulje odgovara motorima sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR), sa ili bez filtera za čestice, kao i nekim motorima sa ili bez filtera čestica i za motore sa selektivnim katalizatorom (SCR), odnosno sistemima za redukciju NOx. HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤1,0%, S≤0,3%, P≤0,08%. Odgovara API CI-4.
ACEA E7 – 04
Izdanje 2
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće klipa, poliranja cilindra, nastanka čađi kao i formiranja naslaga čađi u turbokompresoru. Predstavlja specifikaciju ACEA E5 poboljšanu za testove Mack T-10 i Cummins M11 EGR. Preporučuje se za dizel motore (Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4) i koji rade pod veoma teškim uslovima rada. Pogodna su za motore bez ugrađenih filtera čestica, zatim većini motora opremljenim sa sistemom recirkulacije izduvnih gasova (EGR), kao i nekim motorima sa SCR, odnosno sistemima za redukciju NOx. HTHS≥3,5mPa.s, SA≤2%
 

ACEA – 2008 specifikacije

Tabela 8:  ACEA - 08  klasifikacija motornih ulja

Ulja za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih automobila
ACEA A1/B1 - 08
Ulje (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi za produžene intervale zamene u benzinskim i dizel motorima automobila i lakim dostavnim vozilima, koji su konstruisani za upotrebu ulja niske viskoznosti. 
HTHS viskoznost: 2,6 - 3,5 mPa.s. za  xW/20 i 2.9 - 3.5 mPa.s za sve ostale viskozne gradacije. Sulfatni pepeo ≤1,3%. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava.
ACEA A3/B3 -08
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim i dizel motorima visokih performansi, kod automobila i lakih dostavnih vozila i/ili za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. HTHS > 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,5%.
ACEA A3/B4 - 08
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim motorima i dizel motorima visokih performansi sa direktnim ubrizgavanjem goriva. Zadovoljava zahteve A3/B3-08 specifikacije. HTHS > 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,6%.
ACEA A5/B5 - 08
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim i dizel motorima visokih performansi posebno konstruisanih za upotrebu ulja niske viskoznosti koja štede gorivo. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora preporučuje tj. odobrava.
HTHS = 2,9 do 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,6%.
 
Ulja za četvorotaktne benzinske i dizel motore automobila sa obradom izduvnih gasova
ACEA C1 - 08
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC). Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, koji zahtevaju niskoviskozna ulja koja štede gorivo. Ne mogu se koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava. HTHS ≥ 2,9 mPa.s.
Imaju najniže SAPS granice: SA≤0,5%, P≤0,05%, S≤0,2%.
ACEA C2 - 08
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC).  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, koji zahtevaju niskoviskozna ulja. Ne mogu se koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava. HTHS ≥ 2,9 mPa.s, SAPS: SA≤0,8%, P=0,07-0,09%, S≤0,3%.
ACEA C3 - 08
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC) i produžuje njihov vek.  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima. HTHS ≥ 3,5 mPa.s, SAPS: SA≤0,8%, P=0,07-0,09%, S≤0,3%. 
ACEA C4 - 08
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC) i produžuje njihov vek.  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima. HTHS ≥ 3,5 mPa.s, SAPS: SA≤0,5%, P≤0,09%, S≤0,2%.
 
Ulja za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih opterećenja (teškog režima rada)
ACEA E4 - 08
Stabilno “stay in grade” ulje koje pruža odličnu čistoću klipa, zaštitu od habanja i čađi. Preporučuje se za teško opterećene dizel motore: Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 i Euro 5. Koriste se u dizel motorima bez filtera čestica za neke sa EGR i SCR sitemima. HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤2,0%.
ACEA E6 - 08
Stabilno “stay in grade” ulje koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće klipa, habanja i regulisanja čađi. Preporučuje se za teško opterećene dizel motore: Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 i Euro 5. Ovo ulje odgovara motorima sa EGR i sa SCR opremom. Naročito se preporučuje za motore sa filterom izduvnih čestica (DPF) u kombinaciji sa niskosumpornim gorivom. HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤1,0%, P≤0,08%, S≤0,3%.
ACEA E7 - 08
Stabilno “stay in grade” ulje koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće klipa i poliranja cilindra. Obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja i čađi. Preporučuje se za teško opterećene dizel motore: Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 i Euro 5. Ovo ulje odgovara većini motora sa EGR i sa SCR opremom i za motore bez filtera čestica (DPF). HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤2,0%.
ACEA E9 - 08
Stabilno “stay in grade” ulje koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće klipa i poliranja cilindra. Obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja i čađi. Preporučuje se za teško opterećene dizel motore: Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 i Euro 5. Ovo ulje odgovara većini motora sa EGR i sa SCR opremom. Naročito se preporučuje za motore sa filterom izduvnih čestica (DPF) u kombinaciji sa niskosumpornim gorivom.
HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤1,0%, P≤0,12%, S≤0,4%.
 

ACEA – 2010 specifikacije

Tabela 9:  ACEA - 10  klasifikacija motornih ulja

Ulja za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih automobila
ACEA A1/B1 - 10
Ulje (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi za produžene intervale zamene u benzinskim i dizel motorima automobila i lakim dostavnim vozilima, koji su konstruisani za upotrebu ulja niske viskoznosti. 
HTHS viskoznost: 2,6 mPa.s. za SAE xW/20 i 2,9 – 3,5 mPa.s za sve ostale SAE viskozne gradacije. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava.
ACEA A3/B3 -10
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim i dizel motorima visokih performansi, kod automobila i lakih dostavnih vozila i/ili za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. HTHS ≥ 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≥0,9 i ≤1,5%.
ACEA A3/B4 - 10
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim motorima i dizel motorima visokih performansi sa direktnim ubrizgavanjem goriva. Zadovoljava zahteve prethodne A3/B3 specifikacije. HTHS ≥ 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≥1,0 i ≤1,6%. TBN ≥10 mgKOH/g.
ACEA A5/B5 - 10
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji) koje se koristi u benzinskim i dizel motorima visokih performansi posebno konstruisanih za upotrebu ulja niske viskoznosti koja štede gorivo. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora preporučuje tj. odobrava. Za produžene interval zamene ulja. HTHS ≥ 2,9 i ≤3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo ≤1,6%.
 
Ulja za četvorotaktne benzinske i dizel motore automobila sa obradom izduvnih gasova
ACEA C1 - 10
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC). Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, koji zahtevaju niskoviskozna ulja koja štede gorivo. Ne mogu se koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava. HTHS ≥ 2,9 mPa.s. Produžavaju vek DPF i TWC kao i samog vozila. Štede gorivo. Imaju najniže SAPS granice: SA≤0,5%, P≤0,05%, S≤0,2%.
ACEA C2 - 10
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC).  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, koji zahtevaju niskoviskozna ulja. Ne mogu se koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora odobrava. HTHS ≥ 2,9 mPa.s, SAPS: SA≤0,8%, P ≥ 0,07 i ≤0,09%, S≤0,3%.
ACEA C3 - 10
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC) i produžuje njihov vek.  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima. HTHS ≥ 3,5 mPa.s, SAPS: SA≤0,8%, P≥0,07 i ≤0,09%, S≤0,3% 
ACEA C4 - 10
Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade - ostaje u gradaciji), kompatibilno sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC) i produžuje njihov vek.  Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima. HTHS ≥3,5 mPa.s, SAPS: SA≤0,5%, P≤0,09%, S≤0,2%.
 
Ulja za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih opterećenja (teškog režima rada)
ACEA E4 – 08
Izdanje 2
Stabilno “stay in grade” ulje koje pruža odličnu čistoću klipa, zaštitu od habanja i čađi. Preporučuje se za teško opterećene dizel motore: Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 i Euro 5. Koriste se u dizel motorima bez filtera čestica za neke sa EGR i SCR sitemima. HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤2,0%.
ACEA E6 – 08 
Izdanje 2
Stabilno “stay in grade” ulje koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće klipa, habanja i regulisanja čađi. Preporučuje se za teško opterećene dizel motore: Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 i Euro 5. Ovo ulje odgovara motorima sa EGR i sa SCR opremom. Naročito se preporučuje za motore sa filterom izduvnih čestica (DPF) u kombinaciji sa niskosumpornim gorivom. HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤1,0%, P≤0,08%, S≤0,3%.
ACEA E7 – 08
Izdanje 2
Stabilno “stay in grade” ulje koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće klipa i poliranja cilindra. Obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja i čađi. Preporučuje se za teško opterećene dizel motore: Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 i Euro 5. Ovo ulje odgovara većini motora sa EGR i sa SCR opremom i za motore bez filtera čestica (DPF). HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤2,0%.
ACEA E9 – 08
Izdanje 2
Stabilno “stay in grade” ulje koje obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće klipa i poliranja cilindra. Obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja i čađi. Preporučuje se za teško opterećene dizel motore: Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 i Euro 5. Ovo ulje odgovara većini motora sa EGR i sa SCR opremom. Naročito se preporučuje za motore sa filterom izduvnih čestica (DPF) u kombinaciji sa niskosumpornim gorivom.
HTHS ≥ 3,5mPa.s, SA≤1,0%, P≤0,12%, S≤0,4%.
 

zatvori

Klasifikacija motornih ulja prema ILSAC specifikaciji

Američki proizvođači vozila i opreme (AAMA – American Automobile Manufacturers Association;  OEM – Original Equipment Manufacturers) sa japanskim proizvođačima automobila (JAMA – Japan Automobile Manufacturers Association) izdaju specifikacije pod nazivom ILSAC (International Lubricant Standardization & Approval Committee). Ove specifikacije propisuju standarde ulja za četvorotaktne benzinske motore a odnose se na multigradna ulja: SAE 0W-X, SAE 5W-X, SAE 10W-X.

Tabela 10: ILSAC klasifikacije motornih ulja

 ILSAC specifikacija
ILSAC GF-1  
Zadovoljava zahteve specifikacije API SH i EC II (ušteda energije). Uvedena je 1990. a unapređena 1992. Određivala je minimalne zahteve za ulja koja se koriste u američkim i japanskim automobilima.
ILSAC GF-2  
Zadovoljava zahteve specifikacije API SJ i EC II. Uvedena je 1996. Zahteva 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 i 10W-50. Ispunjava stroge zahteve za sadržajem fosfora, niskotemperaturnih karakteristika, visokotemperaturnih taloga i kontrolu penjenja ulja.
ILSAC GF-3  
Zadovoljava zahteve specifikacije API SL i EC II. Uvedena je 2001. Ispunjava strože zahteve po pitanju manje emisije štetnih gasova, manje potrošnje goriva, manju isparljivost, manje taloga, duži vek trajanja ulja.
ILSAC GF-4  
Zadovoljava zahteve specifikacije API SM i dodatni test potrošnje goriva: sequence VIB Fuel Economy Test (ASTM D6837). Uvedena 2004 godine.
ILSAC GF-5
Zadovoljava zahteve API SN. Uvedena 2011. Ispunjava zahteve za boljim visokotemperaturnim karakteristikama, manje taloga na klipovima i turbopunjaču, manju potrošnju goriva, bolju kompatibilnost sa zaptivkama. Obezbeđuje bolju zaštitu motora koji koriste etanol gorivo E85.
 

zatvori

Specifikacije motornih ulja prema proizvođačima originalne opreme (OEMs)

Namera je bila, da ACEA specifikacije motornih ulja budu prihvaćene od svih evropskih proizvođača motora i motornih vozila. Međutim, praksa je pokazala da do toga nije došlo, jer veliki broj proizvođača, koji su čak članovi ACEA, danas ima svoje proizvođačke specifikacije ulja, odnosno zahteve koji su međusobno neusklađeni. Zahtevi ACEA specifikacija predstavljaju samo minimum zahteva koje ulje mora zadovoljiti. Proizvođači motora i motornih vozila na to dograđuju svoje dodatne zahteve za kvalitetom ulja. Ovakva situacija je prisilila proizvođače motornih ulja da proizvode sve širi asortiman, što poskupljuje razvoj i proizvodnju ulja, a potrošačima otežava i komplikuje izbor pri kupovini i primeni. Mercedes Benz, Volkswagen, MAN i Volvo su među kompanijama koje imaju najveći uticaj na proizvođače maziva zato što imaju široke specifikacije, garantovane ateste, izdaju odobrenja (Approval) i objavljuju spisak atestiranih maziva.

Tabela 11: Specifikacije Mercedes Benz

Mercedes Benz (MB) - proizvođačke specifikacije
MB 229.1
Ulje za benzinske motore bez produženog intervala zamene ulja . Zahteva ACEA A3/B3 plus dodatni MB testovi. SAE 5W-X; 10W-X; 15W-X; 20W-X. Sulfatni pepeo ≤1,5%, HTHS ≥3,5 mPa.s.
Interval izmene 15.000 do 30.000km
MB 229.3
Ulje za benzinske i dizel motore putničkih automobila sa uštedom goriva. Zahteva SAE 0W-X; 5W-X; 10W-X. ACEA A3/B3/B4 plus dodatni MB testovi. Sulfatni pepeo ≤1,5%, sumpor ≤0,5%, hlor ≤0,01%. HTHS ≥3,5 mPa.s. Interval izmene ulja: 15.000 – 30.000 km ili do 2 godine.
MB 229.31
Najnovija specifikacija koja predstavlja modifikaciju specifikacije MB 229.3. Odnosi se na ulje (low SAPS) sa niskim sadržajem sulfatnog pepela (≤0,8%), sumpora (≤0,2%), fosfora (≤0,08%) i hlora (≤0,005%), namenjenom za Euro-4 motore sa uštedom goriva i bez produženog intervala zamene ulja (15.000 – 30.000 km). ACEA C3 plus dodatni MB zahtevi. HTHS ≥3,5 mPa.s. SA≤ 0,8%, P≤0,08%, S ≤0,20%. Isparljivost: Noack ≤ 12 %.
MB 229.5
Zahteva ACEA A3/B3/B4 plus dodatni MB testovi. Obezbeđuje uštedu goriva i produženi interval zamene za benzinske i dizel motore putničkih automobila od 25.000 do 50.000 km. Isparljivost (Noack) ≤ 10 %. Sulfatni pepeo ≤1,5%, sumpor ≤0,5%, fosfor ≤0,11%, hlor ≤0,005%. HTHS ≥3,5mPa.s
MB 229.51
Zahteva specifikaciju ACEA C3 plus dodatni MB testovi.
Sulfatni pepeo: SA ≤0,8%, sumpor ≤0,2%, fosfor ≤0,08%, HTHS ≥3,5 mPa.s.
MB 226
Monogradna ulja za dizel motore bez turbo punjenja. Zahteva specifikaciju API SF/CC; CCMC G2/D1. Zastarela specifikacija.
MB 227.0/1
Monogradna/multigradna motorna ulja za dizel motore sa prirodnim usisavanjem. Zahteva ACEA B2/E1, API CF/CE.  Cink 0,08-0,12%. HTHS >3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo: SA< 2%.
MB 228.0/1
Monogradna/multigradna motorna ulja za dizel motore sa i bez turbo kompresora privrednih vozila. Zahteva specifikacije ACEA B2/E2, API CF-4. Sulfatni pepeo ≤2%. Isparljivost (Noack) ≤ 13 %. HTHS ≥3,5 mPa.s. Period zamene ulja: do 45.000 km.
MB 228.2/3
Monogradna/multigradna ulja za dizel motore sa i bez turbo kompresora privrednih vozila. Za produžene intervale zamene (do 75 000 km). Zahteva ACEA B3/E3, API CF-4/CG-4. Sulfatni pepeo: SA ≤2%. Isparljivost: Noack ≤ 13 %. HTHS ≥3,5 mPa.s. Period zamene 75.000 km
MB 228.31
Za dizel motore komercijalnih vozila sa filterom čestica (DPF). Zahteva specifikaciju API CJ-4 plus dodatni Mercedes Benz testovi: OM611 i OM441LA. SA ≤1,0%, sumpor ≤0,4%, fosfor ≤0,12%
MB 228.5
Zahteva ACEA E4 plus dodatni MB testovi.  Sulfatni pepeo ≤ 2%. Isparljivost (Noack) ≤ 13 %. HTHS ≥3,5 mPa.s. Zadovoljava zahteve emisije Euro 4. Period zamene do 100.000 km.
MB 228.51
Modifikovana specifikacija MB 228.5. Odnosi se na ulje (SAPS) sa niskim sadržajem sulfatnog pepela (≤1%), sumpora (≤0,3%), fosfora  (≤0,08%) i hlora (≤0,005%) namenjenom za Euro-4 motore. HTHS ≥ 3,5 mPa.s. Isparljivost: Noack≤ 12 %. ACEA E6 plus dodatni MB zahtevi. Period zamene 100.000 km
MB 226.9
Ulja za gasne motore. Sulfatni pepeo ≤1%, isparljivost (Noack) ≤ 13 %, HTHS ≥3,5 mPa.s. Zahteva specifikaciju ACEA A2/E2.

Tabela 12: Specifikacije Volkswagen

Volkswagen (VW) -  proizvođačke specifikacije
VW 500.00
(1997)
Ulja niže viskoznosti za benzinske motore SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40. Zadovoljava zahteve specifikacije ACEA A3. Isparljivost £13%. Sulfatni pepeo £1,5%. Fosfor ≥0,08%. HTHS >3,5 mPa.s. Interval izmene: 15.000 km.
VW 501.01
(1997)
Multigradna ulja za benzinske motore. SAE 5W-30,10W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 20W-60. Zahteva specifikaciju ACEA A2. Isparljivost £13%. SA £1,5%, P≥0,08. HTHS >3,5 mPa.s. Izmena ulja:15.000 km
VW 501.01
(2005)
Multigradna ulja za benzinske motore. SAE 5W-30,10W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 20W-60. Zahteva specifikaciju ACEA A3/B3-04. Isparljivost £13%. SA £1,6%, HTHS< 3,5 mPa.s. Interval izmene: 15.000 km.
VW 502.00
(1997)
Ulja sa povećanim radnim učinkom za benzinske motore. SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30,10W-40. Zahteva A2-96. Isparljivost £13%. Sulfatni pepeo £1,5%, Fosfor≥0,08. HTHS >3,5 mPa.s. Interval izmene ulja: 15.000 km.
VW 502.00
(2005)
Ulja sa povećanim radnim učinkom za benzinske motore. SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30,10W-40. Zahteva A3/B4-04. Isparljivost £13%. Sulfatni pepeo £1,6%. HTHS< 3,5 mPa.s. Interval izmene ulja: 15.000 km.
VW 503.00
(1999)
Ulja za benzinske motore sa produženim intervalom zamene "long life". SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40.  Zahteva specifikaciju ACEA A3 plus dodatni VW testovi. Period zamene 30.000 km. HTHS=2,9-3,5 mPa.s, Sulfatni pepeo £ 1,5%, Fosfor ≥0,08%. Isparljivost £ 13%.
VW 503.01
(2000)
Slična VW 503.00. Štedi gorivo. Koristi se prvenstveno za benzinske AUDI turbo motore sa produženim intervalom zamene. Zadovoljava ACEA A3.  HTHS ≥3,51 mPa.s, SA≤ 1,5%, P≥0,08%. Interval izmene ulja: 30.000 km
VW 504.00
(2004)
Zadovoljava zahteve specifikacije A3/B4-04. HTHS ≥ 3,5 mPa.s.
Sadržaj sulfatnog pepela: SA ≤ 1,5%.
VW 505.00
(1997)
Multigradna ulja za dizel motore sa i bez turbo kompresora.  Nije za motore sa sklopom pumpa-brizgaljka.  Zadovoljava ACEA B2. Isparljivost £15%. HTHS >3,5 mPa.s, SA≤ 1,8%, P≥0,08%. Interval zamene ulja 15.000km.
VW 505.01
(1999)
Za dizel motore sa sklopom pumpa-brizgaljka putničkih i lakih teretnih vozila. SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W50. Zahteva specifikaciju ACEA A3/B3-96. HTHS >3,5 mPa.s.  SA≤ 1,5%, P≥0,08%.
VW 505.01
(2005)
Za dizel motore sa sklopom pumpa-brizgaljka putničkih i lakih teretnih vozila. Zahteva ACEA A3/B4-04 . HTHS >3,5 mPa.s.  SA≤ 0,8%, P≥0,07%.
VW 506.00
(1999)
Ulja niže viskoznosti za dizel motore, ali ne sa sklopom pumpa-brizgaljka.  SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40. Zahteva ACEA B4. HTHS≤3,5 mPa.s. Isparljivost ≤13%. SA≤1,8%, P≥0,08%. Zamena 30.000 km.
VW 506.01
(2000)
Za dizel motore sa sklopom pumpa-brizgaljka putničkih i lakih teretnih.
SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W50. Zahteva ACEA B4  plus dodatni VW testovi. HTHS=2,9-3,5 mPa.s,  SA≤1,5%. Zamena 50.000 km
VW 507.00
(2004)
Zadovoljava zahteve specifikacije A3/B3-04. HTHS ≥ 3,5 mPa.s.
Sadržaj sulfatnog pepela: SA ≤ 1,5%.

 

Tabela 13: Specifikacije Volvo

VOLVO - proizvođačke specifikacije
VDS
Ulje za normalne intervale upotrebe (do 30.000 km).  SAE 5W-30; 10W-30; 15W-40. Zahteva ACEA E2 API CD/CE. HTHS >3,5 mPa.s. SA< 2%.
VDS-2
Za duge intervale upotrebe (45.000 do 60.000 km). Motori EURO 2. SAE 5W-30; 5W-40; 10W-30; 10W-40; 15W-40. Zahteva API CF-4/CG-4, ACEA E3. HTHS>3,5 mPa.s. SA< 2%.
VDS-3
Zadovoljava zahteve EURO 3 motora. Period izmene ulja 75.000 do 100.000 km. 
Zahteva specifikacije ACEA E5, API CH-4. HTHS >3,5 mPa.s. SA< 2%.
VDS-4
Zadovoljava zahteve EURO 4 i EURO 5 motora. Period izmene ulja do 100.000 km. 
Zahteva specifikacije ACEA E7/E9, API CJ-4.

Tabela 14: Specifikacije RENAULT

RENAULT - proizvođačke specifikacije
RVI-RD
Zahteva ACEA E3. Zamena ulja 10.000 do 40.000 km. HTHS >3,5mPa.s, SA< 2%
RVI-RD-2
Zahteva ACEA E3 + dodatni testovi. HTHS >3,5mPa.s, SA< 2%
RVI-RLD
Zahteva ACEA E5+dodatni Mack T-9 test. HTHS >3,5mPa.s, SA< 2%
Zamena ulja 30.000 do 60.000 km.
RVI-RLD-2
Zahteva ACEA E5 ili E7 + Volvo VDS-3. Za Euro 4 motore (UHPD).. HTHS >3,5mPa.s, SA< 2%.  Zamena ulja do 80.000 km.
RVI-RXD
Zahteva ACEA E4+dodatni Mack T-9 test. (UHPD). HTHS >3,5mPa.s, SA< 2%.
Zamena ulja 40.000 do 80.000 km.

Tabela 15: Specifikacije Opel

Opel - proizvođačke specifikacije
Opel B 040 2095
(GM-LL-A-025)
Ulje za benzinske i dizel motore sa uštedom goriva. ACEA A3/B4-04 plus dodatni Opelovi testovi. Interval zamene ulja: 30.000 km benzinski i 50.000 km dizel motori. HTHS ≥2,9 mPa.s. SA< 1,5%. S< 0,5%. min TBN ≥10 mgKOH/g.
Opel B 040 2098
(GM LL-B-025)
Ulje za dizel motore. ACEA A3/B4-04 plus dodatni Opelovi testovi. Interval zamene ulja: 50.000 km ili 2 godine. HTHS ≥3,5 mPa.s. SA≤ 1,5%. S< 0,5%.

Tabela 16: Specifikacije FIAT

FIAT 9.55535
Primena
Specifikacija
Gradacija
Period zamene
Posebni zahtevi
G2
Benzinski motori - standardni
ACEA A3-98
API SL/CF
SAE 10W-40
SAE 15W-40
20.000 km
1 godina
 
G1
Benzinski motori
FE / produžen period
ACEA A3/B4-02
API SL
SAE 0W-30
SAE 5W-30
30.000 km
2 godine
TBN > 10
GM LL-A-025 motorni test
H2
Benzinskimotori pre2008
Visoke performanse,
dug period zamene
ACEA A3/B4-02
API SM
SAE 5W-40
30.000 km
1 godina
TBN > 10
GM LL-A-025 motorni test
KV na 1000C =  15 cSt
S2
Benzinski motori od 2008
MID SAPS
ACEA C3-07
API SM / CF
SAE 0W-40
SAE 5W-40
30.000 km
2 godine
 
H3
Ulje za benzinske motore najviših performansi
SAE 10W-60
20.000 km
1 godina
   
D2
Dizel motori
Standardno ulje
ACEA B3-02
SAE 10W-40
SAE 15W-40
20.000 km
1 godina
 
N2
Dizel motori sa ili bez DPF  pre2008.sa turbošaržerom
dug period zamene,
ACEA A3/B3/B4
API SM-02
SAE 0W-40
SAE 5W-40
30.000 km
2 godine
TBN 10 mgKOH/g
FIAT motorni test
S1
Dizel  motori od 2008.
sa turbošaržerom
EC / FE MID SAPS
ACEA C2-07
SAE 5W-30
30.000 km
2 godine
Noak < 11%
FIAT test
M2
Dizel i benzinski motori
Dug period zamene
ACEA A3/B3/B4
API SM
SAE 0W-40
SAE 5W-40
30.000 km
2 godine
TBN > 10 mg KOH/g
FIAT  motorni test
GM–LL-A-025motorni test
Z2
Dizel  i benzinski motori
Najviše performanse 
Dug period zamene
Motori sa turbošržerom
ACEA A3/B3/B4
SAE 0W-40
SAE 5W-40
30.000 km
2 godine
TBN > 10
FIAT motorni testovi

Tabela 17: Specifikacije SCANIA i DAF

SCANIA - proizvođačke specifikacije
SCANIA LDO
Zastarela specifikacija koja je važila do 1995. god.
SCANIA LDF
Važi od 1999 god. Zahteva minimum ACEA E3. Interval zamene ulja 120.000 km.
SCANIA LDF-2
Ulje za Euro 4 turbo dizel motore sproduženim intervalom zamene ulja (do 120.000 km). Zahteva specifikaciju ACEA E7+eksploataciono ispitivanje. HTHS >3,5mPa.s, SA< 2%

Tabela 18: Specifikacije Ford

FORD - proizvođačke specifikacije
Ford
WSS-M2C 912-A
Za benzinske i dizel motore sa uštedom goriva. Zahteva SAE 5W-30; ILSAC GF-2; ACEA A1/B1-96. HTHS=2,9-3,5 mPa.s. Ne dozvoljava se upotreba u svim motorima već samo kod onih gde proizvođač to preporučuje. SA< 1,2%. P< 0,1%.
Ford
WSS-M2C 913-A
Za benzinske i dizel motore putničkih vozila.  Zahteva ACEA A1/B-98 plus ILSAC GF-2. HTHS=2,9-3,5 mPa.s. Interval zamene ulja 15.000 do 20.000 km.
Ford
WSS-M2C 913-B
Za moderne benzinske i dizel motore putničkih vozila.  Zahteva ACEA A1/B1-02 plus ILSAC GF-2 ili GF-3. HTHS=2,9-3,5 mPa.s. SA< 1,2%. P< 0,1%.
Interval zamene ulja 20.000 km ili 1 godina.
Ford
WSS-M2C 917-A
Za dizel motore sa sklopom pumpa-brizgaljka putničkih i lakih teretnih vozila. Identična je specifikaciji VW 505.01 (npr. Ford Galaxy). Zahteva ACEA B3/B4. HTHS >3,5 mPa.s. Interval zamene 15.000 km ili 1 godina.

Tabela 19: Specifikacije BMW i PORSCHE

BMW – proizvođačke specifikacije
BMW
Special Oil
Za benzinske motore proizvedene do 1998. godine.  Zahteva ACEA A3/B3 plus dodatni BMW test. HTHS >3,5 mPa.s.
BMW
Longlife - 98
Ulje za benzinske i dizel motore modela do 2001. god. Zahteva ACEA A3/B3-98 plus dodatni BMW test. HTHS ≥3,5 mPa.s. SA< 1,6%. Period zamene od 20.000 do 25.000 km ili do dve god.
BMW
Longlife - 01
Ulje za savremene benzinske i dizel motore modela od 2001. god. Zahteva ACEA A3/B4 plus dodatni BMW test. SAE XW-30 i XW-40 (X=0;5;10). HTHS >3,5 mPa.s. SA≤ 1,6%.
Period zamene do 30.000 km ili do 2 godine.
BMW
Longlife - 01 FE
Ulje za savremene benzinske i dizel motore sa uštedom goriva. Zahteva ACEA A5/B5 plus dodatni BMW test. HTHS < 3,5 mPa.s. SA≤ 1,6%. Period zamene ulja do 30.000 km ili do 2 god.
BMW
Longlife - 04
Ulje za benzinske motore.   Zahteva ACEA C3 plus BMW motorni test.
HTHS ≥3,5 mPa.s. SA≤ 0,8%.. P≤ 0,09%. S≤ 0,2%.

Tabela 20: Specifikacije CUMMINS

CUMMINS - proizvođačke specifikacije (CES – Cummins Engineering Standards)
CES 20071
Zahteva API CH-4, Global DHD-1. HTHS>3,5 mPa.s. SA< 1,85%.
CES 20076
Zahteva API CH-4 i Cummins M11. SA< 1,85%.
CES 20072
Zahteva API CH-4, ACEA E5 ili Global DHD-1.
CES 20077
Zahteva ACEA E5. HTHS>3,5 mPa.s. SA< 1,85%.
CES 20078
Zahteva ACEA CI-4. Motori sa EGR sistemom (recirkulacija izduvnih gasova).
CES 20075
Zahteva API CF-4/SG, ACEA E2/E3 ili JAMA DH-1.

Tabela 21: Specifikacije General Motors – GM 

General Motors – GM  proizvođački standardi
GM 6048 – M
Benzinski motori. Odgovara API SF.
GM 6049 – M
Dizel motori putničkih i lakih teretnih vozila. Odgovara API CD/SF

Tabela 22: Specifikacije Caterpillar 

Caterpillar – proizvođački standardi (ECF – Engine Crankase Fluid)
ECF-1
Dizel motori teških kamiona gradacije SAE 10W-30, SAE 15W-40. Odgovara API CH-4.
ECF-2
Dizel motori teških teretnih vozila gradacije SAE 10W-30, SAE 15W-40.
ECF-3
Dizel motori teških kamiona gradacije SAE 10W-30, SAE 15W-40. Odgovara API CJ-4.

Tabela 23: Specifikacije Mack 

Mack - proizvođački standardi
Mack EO-L
Ulje za turbo dizel motore s normalnim intervalom zamene ulja, API CG-4+dodatni Mack testovi
Mack EO-M
Ulje za turbo dizel motore s normalnim intervalom zamene ulja, API CH-4+dodatni Mack testovi
Mack EO-M plus
Ulje za turbo dizel motore s produženim intervalom zamene, API CG-4+dodatni Mack i Cummins testovi. SAE 15W-40, SAE 10W-30.
Mack EO-N Premium Plus
Ulje za turbo dizel motore sa EGR-om i produženim intervalom zamene, API CI-4 + dodatni Mack testovi + Volvo VDS-3. SAE 15W-40

zatvori