Aktivna ulja za rezanje

NISOTEC REZOL A

NISOTEC REZOL A je nova generacija pažljivo aditiviranih mineralnih ulja sa aktivnim sumporom namenjena za podmazivanje i hlađenje pri obradi metala rezanjem. Ne sadrži hlorovane parafine. Koristi se za teške operacije mašinske obrade, za hlađenje i podmazivanje pri obradi čelika, sivog liva i njihovih legura. Namenjeni su za teške operacije obrade uključujući obradu provlačenjem, ozubljenjem, glodanjem, dubokim bušenjem i brušenjem zupčanika. Specifična upotreba je određena njihovom viskoznošću i striktno kontrolisanim sastavom u zavisnosti od tipa obrade, težine operacije i željene finoće obrade.

NISOTEC REZOL A je nova generacija pažljivo aditiviranih mineralnih ulja sa aktivnim sumporom namenjena za podmazivanje i hlađenje pri obradi metala rezanjem. Ne sadrži hlorovane parafine. Koristi se za teške operacije mašinske obrade, za hlađenje i podmazivanje pri obradi čelika, sivog liva i njihovih legura. Namenjeni su za teške operacije obrade uključujući obradu provlačenjem, ozubljenjem, glodanjem, dubokim bušenjem i brušenjem zupčanika. Specifična upotreba je određena njihovom viskoznošću i striktno kontrolisanim sastavom u zavisnosti od tipa obrade, težine operacije i željene finoće obrade.

prikaži više