Antifrizi

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 100

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 100 je koncentrovani rashladni fluid na bazi etilen glikola, iz grupe organskih (OAT) antifriza. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate, borate i silikate. Osigurava zaštitu rashladnog sistema od mržnjenja i ključanja kao i zaštitu od korozije. Posebno se preporučuje za punjenje rashladnih aluminijumskih sistema savremenih motora sa vodenim hlađenjem u automobilima i komercijalnim vozilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G-12+), GM-a, kao i vozilima SCANIA, MAN itd. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene do 5 godina.

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 100 je koncentrovani rashladni fluid na bazi etilen glikola, iz grupe organskih (OAT) antifriza. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate, borate i silikate. Osigurava zaštitu rashladnog sistema od mržnjenja i ključanja kao i zaštitu od korozije. Posebno se preporučuje za punjenje rashladnih aluminijumskih sistema savremenih motora sa vodenim hlađenjem u automobilima i komercijalnim vozilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G-12+), GM-a, kao i vozilima SCANIA, MAN itd. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene do 5 godina.

prikaži više

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 40

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 40 je rashladni fluid na bazi etilen glikola iz grupe organskih (OAT) antifriza spreman za upotrebu. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate, borate i silikate. Osigurava zaštitu rashladnog sistema od mržnjenja i ključanja kao i zaštitu od korozije. Posebno se preporučuje za punjenje rashladnih sistema savremenih motora sa vodenim hlađenjem u automobilima i komercijalnim vozilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G-12+), GM-a, kao i vozilima SCANIA, MAN itd., kod kojih su temperature visoke te je najvažnija zaštita aluminijuma. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene do 5 godina.

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 40 je rashladni fluid na bazi etilen glikola iz grupe organskih (OAT) antifriza spreman za upotrebu. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate, borate i silikate. Osigurava zaštitu rashladnog sistema od mržnjenja i ključanja kao i zaštitu od korozije. Posebno se preporučuje za punjenje rashladnih sistema savremenih motora sa vodenim hlađenjem u automobilima i komercijalnim vozilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G-12+), GM-a, kao i vozilima SCANIA, MAN itd., kod kojih su temperature visoke te je najvažnija zaštita aluminijuma. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene do 5 godina.

prikaži više

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100 (G11) je koncentrovani rashladni fluid za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila: automobila, kamiona i autobusa, koji zahtevaju primenu hibridnih antifriza. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate, dok prisustvo silikata osigurava odličnu zaštitu vodene pumpe od kavitacije. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom i kao takav štiti konvencionalne i aluminijumske hladnjake od mržnjenja, korozije i od pregrevanja. Koncentracije niže od 35% i više od 70% se ne preporučuju. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 3 godine.

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100 (G11) je koncentrovani rashladni fluid za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila: automobila, kamiona i autobusa, koji zahtevaju primenu hibridnih antifriza. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate, dok prisustvo silikata osigurava odličnu zaštitu vodene pumpe od kavitacije. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom i kao takav štiti konvencionalne i aluminijumske hladnjake od mržnjenja, korozije i od pregrevanja. Koncentracije niže od 35% i više od 70% se ne preporučuju. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 3 godine.

prikaži više

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 40

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 40 (G11) je rashladni fluid spreman za upotrebu za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila: automobila, kamiona i autobusa, koji zahtevaju primenu hibridnih antifriza. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate, dok prisustvo silikata osigurava odličnu zaštitu vodene pumpe od kavitacije. Štiti konvencionalne i aluminijumske hladnjake od mržnjenja, korozije i od pregrevanja. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 3 godine.

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 40 (G11) je rashladni fluid spreman za upotrebu za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila: automobila, kamiona i autobusa, koji zahtevaju primenu hibridnih antifriza. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate, dok prisustvo silikata osigurava odličnu zaštitu vodene pumpe od kavitacije. Štiti konvencionalne i aluminijumske hladnjake od mržnjenja, korozije i od pregrevanja. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 3 godine.

prikaži više

NISOTEC ANTIFRIZ 100

NISOTEC ANTIFRIZ 100 je kocentrovani rashladni fluid za zaštitu rashladnih sistema motora, na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Efikasnu zaštitu od mržnjenja i/ ili pregrevanja postižu fluidi koji sadrže 30 do 50% koncentrata u vodi. Koncentracije niže od 35% i više od 70% se ne preporučuju. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 2 godine.

NISOTEC ANTIFRIZ 100 je kocentrovani rashladni fluid za zaštitu rashladnih sistema motora, na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Efikasnu zaštitu od mržnjenja i/ ili pregrevanja postižu fluidi koji sadrže 30 do 50% koncentrata u vodi. Koncentracije niže od 35% i više od 70% se ne preporučuju. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 2 godine.

prikaži više

NISOTEC ANTIFRIZ 40

NISOTEC ANTIFRIZ 40 je rashladni fluid spreman za upotrebu za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila, na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja konvencionalnih rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 2 godine.

NISOTEC ANTIFRIZ 40 je rashladni fluid spreman za upotrebu za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila, na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja konvencionalnih rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Period zamene je 2 godine.

prikaži više

ANTIFRIZ G12 LONG LIFE 100

Koncentrovana tečnost za hlađenje i zaštitu motora na bazi monoetilen glikola i najnovije generacije inhibitora korozije na bazi "OAT tehnologije". Ne sadrži nitrite, amine, fosfate, borate i silikate. Posebno se preporučuje za zaštitu aluminijumskih hladnjaka savremenih vozila. Osigurava dug period zamene do 5 godina. Pre upotrebe mora da se razblaži sa NISOTEC DEMI vodom prema tabeli mešanja.

prikaži više

NISOTEC ANTIFRIZ G12 LONG LIFE 40

Tečnost za hlađenje i zaštitu motora na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate i borate. Antifriz je namenjen za zaštitu motora i celog rashladnog sistema od mržnjenja, pregrevanja, rđe, korozije i kavitacije. Štiti sve vrste konstrukcionih materijala rashladnog sistema. Tečnost je spremna za upotrebu, sipa se direktno u hladnjak motora i obezbeđuje sigurnu zaštitu od mržnjenja do -38°C. Osigurava dug period zamene do 5 godina.

Tečnost za hlađenje i zaštitu motora na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate i borate. Antifriz je namenjen za zaštitu motora i celog rashladnog sistema od mržnjenja, pregrevanja, rđe, korozije i kavitacije. Štiti sve vrste konstrukcionih materijala rashladnog sistema. Tečnost je spremna za upotrebu, sipa se direktno u hladnjak motora i obezbeđuje sigurnu zaštitu od mržnjenja do -38°C. Osigurava dug period zamene do 5 godina.

prikaži više