Ulja za komercijalna vozila

NISOTEC FAVORIT EURO

SAE 10W-40

NISOTEC FAVORIT EURO SAE 10W-40 je vrhunsko motorno ulje sintetičke osnove iz grupe XHPD ulja (-eXtra High Performance Diesel Oil). Namenjeno je za podmazivanje najmodernih dizel motora, visokih performansi, ugrađenih u komercijalna vozila, autobuse i sve tipove poljoprivredne i građevinske mehanizacije koji zadovoljavaju EURO IV, V i VI standarde kojima se ograničava emisija izduvnih gasova. Formulisano je sa komponentama visokih performansi koja obezbeđuju izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, kontrolisanu isparljivost i mogućnost uštede goriva. Novi napredni sistem aditiva, zbog niskog sadržaja sulfatnog pepela (Low Ash), omogućava duže trajanje i efikasnost sistema za obradu izduvnih gasova kao što je filter za čestice (DPF).

NISOTEC FAVORIT EURO SAE 10W-40 je vrhunsko motorno ulje sintetičke osnove iz grupe XHPD ulja (-eXtra High Performance Diesel Oil). Namenjeno je za podmazivanje najmodernih dizel motora, visokih performansi, ugrađenih u komercijalna vozila, autobuse i sve tipove poljoprivredne i građevinske mehanizacije koji zadovoljavaju EURO IV, V i VI standarde kojima se ograničava emisija izduvnih gasova. Formulisano je sa komponentama visokih performansi koja obezbeđuju izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, kontrolisanu isparljivost i mogućnost uštede goriva. Novi napredni sistem aditiva, zbog niskog sadržaja sulfatnog pepela (Low Ash), omogućava duže trajanje i efikasnost sistema za obradu izduvnih gasova kao što je filter za čestice (DPF).

prikaži više

NISOTEC FAVORIT UHPD

SAE 5W-30 ; 10W-40

NISOTEC FAVORIT UHPD SAE 5W-30 i 10W-40 je motorno ulje sintetičke osnove izuzetnih performansi iz grupe UHPD (Ultra High Performance Diesel Oil). Formulisano je sa baznim uljima izuzetnih performansi i naprednim sistemom aditiva, koji obezbeđuje visok nivo zaštite svih delova motora. Preporučuje se za podmazivanje dizel motora sa prirodnim usisavanjem ili turbošaržiranih ugrađenih u autobuse i komercijalna vozila, građevinsku, rudarsku i poljoprivrednu mehanizaciju. Zahvaljujući izvanrednom paketu aditiva i izboru baznih ulja omogućava značajno produžene intervale zamene.

NISOTEC FAVORIT UHPD SAE 5W-30 i 10W-40 je motorno ulje sintetičke osnove izuzetnih performansi iz grupe UHPD (Ultra High Performance Diesel Oil). Formulisano je sa baznim uljima izuzetnih performansi i naprednim sistemom aditiva, koji obezbeđuje visok nivo zaštite svih delova motora. Preporučuje se za podmazivanje dizel motora sa prirodnim usisavanjem ili turbošaržiranih ugrađenih u autobuse i komercijalna vozila, građevinsku, rudarsku i poljoprivrednu mehanizaciju. Zahvaljujući izvanrednom paketu aditiva i izboru baznih ulja omogućava značajno produžene intervale zamene.

prikaži više

NISOTEC FAVORIT E9

SAE 10W-30

NISOTEC FAVORIT E9 SAE 10W-30 je multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje savremenih, Euro VI/V/IV, četvorotaktnih dizel motora velikih snaga, iz grupe XHPD (eXtra High Performance Diesel), koji rade pod velikim opterećenjima i koji su opremljeni čestičnim filterima (DPF), sistemima za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i katalizatorima (SCR). Formulisana su sa pažljivo odabranim visokokvalitetnim baznim uljima i naprednim paketom aditiva čime pružaju izuzetnu zaštitu od habanja i stvaranja naslaga u motoru, odlične niskotemperaturne karakteristike i koji daju nizak sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora-'Low SAPS'.

NISOTEC FAVORIT E9 SAE 10W-30 je multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje savremenih, Euro VI/V/IV, četvorotaktnih dizel motora velikih snaga, iz grupe XHPD (eXtra High Performance Diesel), koji rade pod velikim opterećenjima i koji su opremljeni čestičnim filterima (DPF), sistemima za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i katalizatorima (SCR). Formulisana su sa pažljivo odabranim visokokvalitetnim baznim uljima i naprednim paketom aditiva čime pružaju izuzetnu zaštitu od habanja i stvaranja naslaga u motoru, odlične niskotemperaturne karakteristike i koji daju nizak sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora-'Low SAPS'.

prikaži više

NISOTEC FAVORIT E9

SAE 15W-40, 10W-40

NISOTEC FAVORIT E9 SAE 15W-40, SAE 10W-40 je mineralno odnosno sintetičko (SAE 10W-40) motorno ulje najnovije generacije iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel Oil) sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (Low SAPS). Preporučuju se za podmazivanje dizel motora savremenih komercijalnih vozila sa sistemom za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i koja obezbeđuju smanjenu izduvnu emisiju. Obezbeđuju dug radni vek dizel motora sa turbo punjenjem i dug radni vek uređaja za tretman izduvnih gasova: čestičnih filtera (DPF) i katalizatora (SCR). Prvenstveno su namenjena za podmazivanje motora koji rade pri velikim opterećenjima autobusa gradskog i međugradskog prevoza, zatim teretnih vozila, poljoprivredne, građevinske i rudarske mehanizacije. Posebno su preporučena od strane proizvođača motora Cummins za motore Euro IV, V i VI.

NISOTEC FAVORIT E9 SAE 15W-40, SAE 10W-40 je mineralno odnosno sintetičko (SAE 10W-40) motorno ulje najnovije generacije iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel Oil) sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (Low SAPS). Preporučuju se za podmazivanje dizel motora savremenih komercijalnih vozila sa sistemom za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i koja obezbeđuju smanjenu izduvnu emisiju. Obezbeđuju dug radni vek dizel motora sa turbo punjenjem i dug radni vek uređaja za tretman izduvnih gasova: čestičnih filtera (DPF) i katalizatora (SCR). Prvenstveno su namenjena za podmazivanje motora koji rade pri velikim opterećenjima autobusa gradskog i međugradskog prevoza, zatim teretnih vozila, poljoprivredne, građevinske i rudarske mehanizacije. Posebno su preporučena od strane proizvođača motora Cummins za motore Euro IV, V i VI.

prikaži više

NISOTEC FAVORIT PLUS

SAE 10W-40

NISOTEC FAVORIT PLUS SAE 10W-40 je polusintetičko motorno ulje iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel) koje obezbeđuje izuzetno podmazivanje i poboljšanu zaštitu dizel motora. Namenjeno je za podmazivanje teško opterećenih dizel motora kamiona, autobusa, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Osigurava čist motor i dug radni vek modernih dizel motora koji rade u oštrim klimatskim uslovima. Preporučuje se za podmazivanje novijih generacija evropskih, japanskih i američkih motora sa EGR sistemom. Ne preporučuje se za motore sa DPF filterima za čestice.

NISOTEC FAVORIT PLUS SAE 10W-40 je polusintetičko motorno ulje iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel) koje obezbeđuje izuzetno podmazivanje i poboljšanu zaštitu dizel motora. Namenjeno je za podmazivanje teško opterećenih dizel motora kamiona, autobusa, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Osigurava čist motor i dug radni vek modernih dizel motora koji rade u oštrim klimatskim uslovima. Preporučuje se za podmazivanje novijih generacija evropskih, japanskih i američkih motora sa EGR sistemom. Ne preporučuje se za motore sa DPF filterima za čestice.

prikaži više

NISOTEC FAVORIT

SAE 15W-40

NISOTEC FAVORIT SAE 15W-40 je vrhunsko mineralno multigradno motorno ulje iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel) koje obezbeđuje izuzetno podmazivanje i poboljšanu zaštitu dizel motora. Preporučuje se za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, rudarske i poljoprivredne mehanizacije i građevinskih mašina, koji rade u otežanim uslovima rada i pri velikim opterećenjima. Preporučuje se za podmazivanje novijih generacija motora sa EGR sistemom. Ne preporučuje se za motore sa DPF filterima za čestice.

NISOTEC FAVORIT SAE 15W-40 je vrhunsko mineralno multigradno motorno ulje iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel) koje obezbeđuje izuzetno podmazivanje i poboljšanu zaštitu dizel motora. Preporučuje se za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, rudarske i poljoprivredne mehanizacije i građevinskih mašina, koji rade u otežanim uslovima rada i pri velikim opterećenjima. Preporučuje se za podmazivanje novijih generacija motora sa EGR sistemom. Ne preporučuje se za motore sa DPF filterima za čestice.

prikaži više

NISOTEC FAVORIT

SAE 20W-50

NISOTEC FAVORIT SAE 20W-50 je mineralno multigradno motorno ulje SHPD (Super High Performance Diesel) za podmazivanje četvorotaktnih dizel Euro III (i starijih) motora teretnih vozila, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u različitim uslovima, sa promenljivim opterećenjima i kod kojih su intervali zamene ulja kraći. Posebno se preporučuje za podmazivanje motora kod kojih je povećana potrošnja ulja, smanjena kompresija i povećano dimljenje na izduvu.

NISOTEC FAVORIT SAE 20W-50 je mineralno multigradno motorno ulje SHPD (Super High Performance Diesel) za podmazivanje četvorotaktnih dizel Euro III (i starijih) motora teretnih vozila, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u različitim uslovima, sa promenljivim opterećenjima i kod kojih su intervali zamene ulja kraći. Posebno se preporučuje za podmazivanje motora kod kojih je povećana potrošnja ulja, smanjena kompresija i povećano dimljenje na izduvu.

prikaži više

NISOTEC SUPER LONG

SAE 15W-40, 20W-50

NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40, SAE 20W-50 su visokokvalitetna mineralna motorna ulja formulisana koristeći kvalitetna bazna ulja, zajedno sa pažljivo izbalansiranim sistemom aditiva za pružanje visokog nivoa zaštite motora. Preporučuju se za podmazivanje dizel motora ugrađenih u komercijalna vozila, autobuse, rudarsku, građevinsku i poljoprivrednu mehanizaciju, koji rade u normalnim i teškim radnim uslovima. Gradacija SAE 20W-50 preporučena je za motore sa većim brojem radnih sati/pređenih kilometara i sa povećanom potrošnjom ulja.

NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40, SAE 20W-50 su visokokvalitetna mineralna motorna ulja formulisana koristeći kvalitetna bazna ulja, zajedno sa pažljivo izbalansiranim sistemom aditiva za pružanje visokog nivoa zaštite motora. Preporučuju se za podmazivanje dizel motora ugrađenih u komercijalna vozila, autobuse, rudarsku, građevinsku i poljoprivrednu mehanizaciju, koji rade u normalnim i teškim radnim uslovima. Gradacija SAE 20W-50 preporučena je za motore sa većim brojem radnih sati/pređenih kilometara i sa povećanom potrošnjom ulja.

prikaži više

NISOTEC SUPER

SAE 15W-40

NISOTEC SUPER SAE 15W-40 je multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila i razne vanputne mehanizacije. Dizajnirano je za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora, klasične konstrukcije, koji ispunjavanju Euro II standarde emisije izduvnih gasova. Formulisan je sa kvalitetnim baznim uljima i paketom aditiva čime se obezbeđuje poboljšana kontrola, potrošnje ulja i stvaranja naslaga na klipu motora.

NISOTEC SUPER SAE 15W-40 je multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila i razne vanputne mehanizacije. Dizajnirano je za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora, klasične konstrukcije, koji ispunjavanju Euro II standarde emisije izduvnih gasova. Formulisan je sa kvalitetnim baznim uljima i paketom aditiva čime se obezbeđuje poboljšana kontrola, potrošnje ulja i stvaranja naslaga na klipu motora.

prikaži više

NISOTEC SUPER

SAE 10W

NISOTEC SUPER SAE 10W je visokokvalitetno monogradno ulje mineralne osnove za zimske uslove rada, namenjeno za podmazivanje hidrauličnih sistema kod poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina. 

prikaži više

NISOTEC SUPER

SAE 30

NISOTEC SUPER SAE 30 je visokokvalitetno monogradno motorno ulje za letnje uslove rada, formulisano na bazi visoko kvalitetnih baznih ulja zajedno sa pažljivo izbalansiranim aditivima koji osiguravaju visok nivo performansi. Preporučuje se za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina, koje rade pod normalnim i teškim radnim uslovima.

NISOTEC SUPER SAE 30 je visokokvalitetno monogradno motorno ulje za letnje uslove rada, formulisano na bazi visoko kvalitetnih baznih ulja zajedno sa pažljivo izbalansiranim aditivima koji osiguravaju visok nivo performansi. Preporučuje se za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina, koje rade pod normalnim i teškim radnim uslovima.

prikaži više

NISOTEC DIZEL S-3

SAE 15W-40

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 15W-40 je ekonomično multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora kamiona, autobusa, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, starijih konstrukcija, sa ili bez turbo grupe, koji rade u umerenim i teškim uslovima i sa promenljivim opterećenjima. Može se koristiti i u letnjim i zimskim klimatskim uslovima.

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 15W-40 je ekonomično multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora kamiona, autobusa, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, starijih konstrukcija, sa ili bez turbo grupe, koji rade u umerenim i teškim uslovima i sa promenljivim opterećenjima. Može se koristiti i u letnjim i zimskim klimatskim uslovima.

prikaži više

NISOTEC DIZEL S-3

SAE 20W-50

Mineralno multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora starijih konstrukcija teretnih vozila, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u umerenim uslovima, sa promenljivim opterećenjima. Posebno se preporučuje za podmazivanje motora koji su prešli veći broj kilometara ili časova rada a kod kojih je povećana potrošnja ulja i smanjena kompresija.

prikaži više

NISOTEC DIZEL S-3

SAE 10W, 30, 40, 50

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 30, SAE 40, SAE 50 su ekonomična monogradna mineralna motorna ulja namenjena za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora kamiona, autobusa, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, starijih konstrukcija, sa ili bez turbo grupe, koji rade u umerenim i teškim uslovima i sa promenljivim opterećenjima. Mogu se koristiti i za podmazivanje kompresora, manje opterećenih reduktora, hidrauličnih uređaja koji dozvoljavaju upotrebu monogradnih motornih ulja. Gradacija SAE 50 preporučuje se za motore sa većim brojem radnih sati/ pređenih kilometara i sa povećanom potrošnjom ulja.

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 30, SAE 40, SAE 50 su ekonomična monogradna mineralna motorna ulja namenjena za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora kamiona, autobusa, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, starijih konstrukcija, sa ili bez turbo grupe, koji rade u umerenim i teškim uslovima i sa promenljivim opterećenjima. Mogu se koristiti i za podmazivanje kompresora, manje opterećenih reduktora, hidrauličnih uređaja koji dozvoljavaju upotrebu monogradnih motornih ulja. Gradacija SAE 50 preporučuje se za motore sa većim brojem radnih sati/ pređenih kilometara i sa povećanom potrošnjom ulja.

prikaži više