Kočione tečnosti

NISOTEC K2

NISOTEC K2 je sintetska kočiona tečnost na bazi poliglikolnih estara i poliglikolnih etara. Namenjena je za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje motornih vozila svih vrsta gde se preporučuje upotreba kočione tečnosti kvaliteta DOT  3. Mogu se koristitii za amortizere i slične hidraulične sisteme za koje proizvođači preporučuju takav tip fluida. Ne sme se mešati sa uljima za kočnice na bazi mineralnih ulja.

NISOTEC K2 je sintetska kočiona tečnost na bazi poliglikolnih estara i poliglikolnih etara. Namenjena je za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje motornih vozila svih vrsta gde se preporučuje upotreba kočione tečnosti kvaliteta DOT  3. Mogu se koristitii za amortizere i slične hidraulične sisteme za koje proizvođači preporučuju takav tip fluida. Ne sme se mešati sa uljima za kočnice na bazi mineralnih ulja.

prikaži više

NISOTEC K4

NISOTEC K4 je sintetska kočiona tečnosti na bazi poliglikolnih estara i poliglikolnih etara. Namenjena je za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje motornih vozila gde se preporučuje upotreba kočione tečnosti kvaliteta DOT 4. Zahvaljujući niskoj viskoznosti preporučuje se za kočione sisteme sa ABS i ASC-om. Mogu se koristiti i za amortizere i slične hidraulične sisteme za koje proizvođači preporučuju takav tip fluida. Ne sme se mešati sa uljima za kočnice na bazi mineralnih ulja.

NISOTEC K4 je sintetska kočiona tečnosti na bazi poliglikolnih estara i poliglikolnih etara. Namenjena je za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje motornih vozila gde se preporučuje upotreba kočione tečnosti kvaliteta DOT 4. Zahvaljujući niskoj viskoznosti preporučuje se za kočione sisteme sa ABS i ASC-om. Mogu se koristiti i za amortizere i slične hidraulične sisteme za koje proizvođači preporučuju takav tip fluida. Ne sme se mešati sa uljima za kočnice na bazi mineralnih ulja.

prikaži više