NISOTEC ATF SUFFIX A

NISOTEC ATF Suffix A je ekonomično mineralno ulje za automatsku transmisiju. Preporučuje se za jedan broj automatskih transmisija u putničkim i lakim dostavnim vozilima kao i za podmazivanje servo upravljačkih mehanizama. Pogodan je za primenu u hidrauličnim sistemima poljoprivredne opreme i sličnim instalacijama koje zahtevaju ulja sa sličnim zahtevima.

GM DEXRON Type A Suffix A, Allison C-3, MB 236.2
Osobine
Gustina na 15°C, g/cm30,875
Kinematička viskoznost na 100°C, mm2/s 7
Indeks viskoznosti150
Tačka tečenja, °C-42
1L, 180KG, IBC

BL NISOTEC ATF SUFFIX A.pdf