NISOTEC DIESEL LUB

NISOTEC DIESEL LUB je aditiv koji se dodaje gorivu evro dizel za poboljšanje mazivosti, prvenstveno kada se koristi za pogon motora starijih vozila i konstrukcija. Dodavanjem NISOTEC DIESEL LUB obezbeđuje se dobra mazivost, a time zaštita od habanja i duži radni vek pokretnih delova pumpe visokog pritiska za gorivo. 1L aditiva potrebno je dodati na 200L dizel goriva. Najbolji rezultati se postižu ako se sipa u rezervoar pre sipanja goriva.

Tabela mešanja
DIESEL LUB, L 0,1 0,25 0,5 1 10
EVRO DIZEL, L 20 50 100 200 2000
Proizvođačka specifikacija SP-04.07.22-414
Osobine
Gustina na 15°C, g/cm30,845
Kinematička viskoznost na 100°C, mm2/с4
Tačka paljenja, °C 80
Tačka kapanja, °C -27
0.1L, 0.25, 0.5L, 1L, 10L, 180KG, 850KG

BL NISOTEC DIESEL LUB.pdf