NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50

Mineralno multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora starijih konstrukcija teretnih vozila, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u umerenim uslovima, sa promenljivim opterećenjima. Posebno se preporučuje za podmazivanje motora koji su prešli veći broj kilometara ili časova rada a kod kojih je povećana potrošnja ulja i smanjena kompresija.

API CD/SF
Gustina na 15°C, g/cm30,8780,882
Kinematička viskoznost na 100°C, mm2/s1517,5
Indeks viskoznosti135130
Totalni bazni broj, mgKOH/g1010
Tačka tečenja, °C-24-21

BL NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50.pdf