NISOTEC FAVORIT SAE 20W-50

NISOTEC FAVORIT SAE 20W-50 je mineralno multigradno motorno ulje SHPD (Super High Performance Diesel) za podmazivanje četvorotaktnih dizel Euro III (i starijih) motora teretnih vozila, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u različitim uslovima, sa promenljivim opterećenjima i kod kojih su intervali zamene ulja kraći. Posebno se preporučuje za podmazivanje motora kod kojih je povećana potrošnja ulja, smanjena kompresija i povećano dimljenje na izduvu.

E7-12, CI-4/CH-4/CF/SL, MB 228.3, MAN M3275, Caterpillar ECF-1, Deutz DQC II-10
Osobine
Gustina na 15°C, g/cm30,88
Kinematička viskoznost na 100°C, mm2/s17,5
Indeks viskoznosti135
Totalni bazni broj, mgKOH/g10
Tačka tečenja, °C-24
10L, 180KG, IBC, AC

NISOTEC FAVORIT SAE 20W-50.pdf