NISOTEC HIDROL HM

NISOTEC HIDROL HM su hidraulična ulja formulisana sa visoko kvalitetnim mineralnim uljima i stabilnim sistemom aditiva na bazi cinka. Namenjena su da se koriste u većini industrijskih hidrauličnih sistema, koji zahtevaju zaštitu od habanja i korozije. Poseduju izuzetnu hidrolitičku i oksidacionu stabilnost. Pogodna su i za podmazivanje druge industrijske opreme koja zahteva ulja sa dobrom oksidacionom stabilnošću i podmazivanjem kao što su npr. manje opterećeni zupčanici i ležajevi.

SRPS ISO 6743-4 (L-HM), SRPS ISO 11158 (L-HM); DENISON HF-0/HF-2; SPERY VICKERS I-286-S; DIN 51524-2(HLP); AFNOR NF E 48-603 (HM)
NISOTEC HIDROL HM101522324668100150
Gustina na 15°C, g/cm30,580,8610,8650,8700,8780,8820,8870,891
Kinematička viskoznost na 40°C, mm 2 /s101522324668100150
Indeks viskoznosti9595959595959090
Tačka paljenja, °C130150180200210215230235
Tačka tečenja, °C-30-27-21-18-18-15-12-12
10L, 180KG

BL NISOTEC HIDROL HM 10.pdf

BL NISOTEC HIDROL HM 15.pdf

BL NISOTEC HIDROL HM 22.pdf

BL NISOTEC HIDROL HM 32.pdf

BL NISOTEC HIDROL HM 46.pdf

BL NISOTEC HIDROL HM 68.pdf

BL NISOTEC HIDROL HM 100.pdf

BL NISOTEC HIDROL HM 150.pdf