NISOTEC HIPO EP SAE 80W-90, SAE 85W-140

NISOTEC HIPO EP SAE 80W-90 i SAE 85W-140 su mineralna multigradna višenamenska ulja sa EP aditivima za podmazivanje diferencijala, menjača, pogonskih osovina i ostalih sklopova kod kojih se zahteva ulje kvalitetnog nivoa API GL-5. Preporučuje se za podmazivanje hipoidnih, spiralnih konusnih zupčanika i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina/ malog obrtnog momenta, malih brzina/ velikog obrtnog momenta ili velikih brzina/ udarnih opterećenja. Koristi se za podmazivanje sklopova kod putničkih, komercijalnih vozila, autobusa, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije kod kojih proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi GL-5.

API GL-5; MIL-L-2105D
Osobine
SAE gradacija80W-9085W-140
Gustina na 15°C, g/cm30,890,91
Kinematička viskoznost na 100 °C, mm2/s15,626
Indeks viskoznosti9595
Tačka tečenja, °C-27-12
1L, 4L, 180KG, IBC

BL NISOTEC HIPO EP SAE 80W-90.pdf

BL NISOTEC HIPO EP SAE 85W-140.pdf