NISOTEC K4

NISOTEC K4 je sintetska kočiona tečnosti na bazi poliglikolnih estara i poliglikolnih etara. Namenjena je za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje motornih vozila gde se preporučuje upotreba kočione tečnosti kvaliteta DOT 4. Zahvaljujući niskoj viskoznosti preporučuje se za kočione sisteme sa ABS i ASC-om. Mogu se koristiti i za amortizere i slične hidraulične sisteme za koje proizvođači preporučuju takav tip fluida. Ne sme se mešati sa uljima za kočnice na bazi mineralnih ulja.

ISO 4925 Class 4; SAE J 1704/1703; FMVSS 116 DOT4; SRPS H.Z2.100 tip 2
Osobine
Gustina na 15°C, g/cm31,07
Kinematička viskoznost na 100°C, mm2/s 2,2
Kinematička viskoznost na -40°C, mm2/s 1300
Tačka ključanja suve tečnosti, °C270
Vlažna tačka ključanja, °C200
pH-vrednost8,3
0.5L, 210KG

BL NISOTEC K-4.pdf