NISOTEC OPLATOL

NISOTEC OPLATOL je ulje mineralne osnove koje se koristi u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata/kalupa. NISOTEC OPLATOL se preporučuje za podmazivanje oplata/kalupa u građevinarstvu kako bi se brzo i lako odvojila betonska masa od oplate/kalupa. Pogodno je za primenu kod čeličnih i drvenih oplata. Može se koristiti i pri povišenim temperaturama. Nanosi se četkom ili pneumatskim prskalicama.

SRPS ISO 6743 (L-B); OPLATOL: Proizvođačka specifikacija SP-04.07.28-557;
Osobine
Gustina na 150C, kg/m3855
Kinematička viskoznost na 400C, mm2/s18
Tačka paljenja, COC, 0C160
Tačka tečenja, 0C- 24
10L, 180KG

BL NISOTEC OPLATOL.pdf