NISOTEC SUPER SAE 10W

NISOTEC SUPER SAE 10W je visokokvalitetno monogradno ulje mineralne osnove za zimske uslove rada, namenjeno za podmazivanje hidrauličnih sistema kod poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina. 

API CF-4/CF/SG; ACEA E2; MB 228.0; MAN M270
Osobine
Gustina na 15°C, g/cm30,878
Kinematička viskoznost na 100°C, mm2/s5,7
Indeks viskoznosti100
Totalni bazni broj, mgKOH/g9,5
Tačka stinjavanja, °C-30
180KG

BL NISOTEC SUPER SAE 10W ver 4.pdf