NISOTEC SUPER SAE 30

NISOTEC SUPER SAE 30 je visokokvalitetno monogradno motorno ulje za letnje uslove rada, formulisano na bazi visoko kvalitetnih baznih ulja zajedno sa pažljivo izbalansiranim aditivima koji osiguravaju visok nivo performansi. Preporučuje se za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina, koje rade pod normalnim i teškim radnim uslovima.

API CF-4/CF/SG; ACEA E2; MB 228.0; MAN M270
Osobine
Gustina na 15°C, g/cm30,885
Kinematička viskoznost na 100°C, mm2/s12
Indeks viskoznosti98
Totalni bazni broj, mgKOH/g11
Tačka tečenja, °C-21
1L, 180KG

BL NISOTEC SUPER SAE 30 ver 4.pdf