NISOTEC TESTEROL

NISOTEC TESTEROL su ulja mineralne osnove namenjena za podmazivanje lanaca svih tipova ručnih motornih i električnih testera. Obezbeđuju dobru prionjivost, izuzetnu zaštitu od habanja i zaštitu od rđe i korozije lanaca motornih i električnih testera u svim vremenskim uslovima.

SRPS ISO 6743-1 (L-AC); Proizvođačka specifikacija SP-04.07.22-306;
Osobine
Gustina na 15°C, g/cm30,887
Kinematička viskoznost na 100°C, mm2/s 98
Tačka paljenja220
Tačka tečenja, °C-21
1L, 4L, 10L, 180KG, IBC

BL NISOTEC TESTEROL.pdf