Sertifikat OHSAS sistema upravljanja kao potvrda brige o zaposlenima

Posedovanje OHSAS sertifikata je još jedna potvrda o posvećivanju velike pažnje zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih prilikom izvođenja svakodnevnih aktivnosti.

U Direkciji za maziva Bloka "Promet" je 23. septembra, uspešno realizovana prva redovna nadzorna provera sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, saglasno zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2007.

Nadzornu proveru je izvršilo sertifikaciono telo Bureau Veritas d.o.o. Beograd. 
- Uspostavljanjem sistema upravljanja prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2007 eliminisali smo i sveli na minimum rizike za zaposlene i druge zainteresovane strane, koji mogu biti izloženi rizicima proisteklim iz naših aktivnosti što je još jedna potvrda o posvećivanju velike pažnje zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih prilikom izvođenja svakodnevnih aktivnosti. Pored priznanja, ovaj sertifikat je istovremeno i obaveza svih nas da nastavimo sa daljim održavanjem i kontinuiranim poboljšavanjem integrisanog sistema menadžmenta implementiranog u Direkciji za maziva – kaže Nebojša Adamović, Rukovodilac Službe za kvalitet maziva.