Stručnjaci iz regiona na NISOTEC konferenciji

Izazovi sa kojima se susreće tržište ulja i maziva u regionu bili su tema  NISOTEC konferencije, koja je održana u organizaciji NIS-a, 24. 09. 2015,  u hotelu Hajat, u Beogradu.

Na konferenciji koja je prvenstveno bila posvećena značaju dugoročnog partnerstva sa distributerima, prisustvovalo je više od 60 učesnika iz zemlje i regiona. Razmotrena su pitanja regionalnog poslovanja biznisa maziva NIS-a, ukazano je na glavne izazove sa kojima se susreće tržište ulja i maziva u regionu, a predstavljeni su i modeli inovativnog marketinga u ovom segmentu poslovanja.

- Promene na tržištu ulja i maziva zahtevaju značajne strateške aktivnosti NIS-a, a rezultat tih aktivnosti je liderska pozicija koju imamo u Srbiji, kao i konstantan rast učešća NISOTEC proizvoda na tržištu regiona - izjavio je Dmitrij Vukolov, direktor Direkcije za maziva.
 
 
-Tehnologija je nastavila i nastaviće da se razvija što će preduzećima i dalje biti izazov, te zbog toga ona treba da osmisle internet  strategije pomoću kojih će se izboriti sa negativnim uticajima i iskoristiti one pozitivne kako bi stekle i učvrstile svoju konkurentsku poziciju, kako u svojim zemljama tako i na međunarodnom tržištu, istakla je  magistar ekonomskih nauka, Tatjana Cvetkov Čikošev, menadžer za marketing u Direkciji maziva. 
 
Širok spektar vrhunskih proizvoda NISOTEC programa ulja i tehničkih tečnosti u ponudi je u više od hiljadu maloprodajnih objekata u Srbiji, kao i u devet država u regionu. O kvalitetu poizvoda ovog regionalnog brenda u vlasništvu NIS-a svedoče odobrenja za njihovu upotrebu od strane vodećih proizvođača motornih vozila.